Leden MR 2016-2017

De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten en ouders. Zij is een soort van ondernemingsraad, die deels instemming geeft over beleidszaken vanuit bestuur en/of directie, en deels gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.

Oudergeleding Teamgeleding
Mevr. J. Veenbergen (Janneke) Mevr. C. Versteeg (Carla)
Mevr. E. Westerink (Esther) Mevr. H. v.d. Valk (Hanneke)
Mevr. D. Hoogendoorn (Diana) Dhr. E. Duindam (Evert)

E-mail: mr@esvede.nl

Vergaderdata 2016-2017:

30 november 2016
2 februari 2017
19 april 2017
8 juni 2017 

De notulen van de MR vergaderingen zijn op te vragen via mr@esvede.nl.