Weekbrief 2

GEDRAGSREGELS

De regel van deze week is:

BUITEN RENNEN IS OKÉ, BINNEN LOPEN EEN GOED IDEE

Soviale Vaardigheidstraining
Op woensdag 16 september a.s. start ik weer met de intake gesprekken voor de training Sociale Vaardigheid. De training start op woensdag 30 september.

Wat is Sociale Vaardigheid training
Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij ook de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat zijn/haar kind ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om dit middels deze training te doen.

Voor wie is So-Va training
Te denken valt aan kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier contact met anderen te maken: door onzekerheid of juist het tegenovergestelde. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen en/ of te reageren.

De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten van ruim een uur, die om de week plaats vinden. Dit is altijd op de woensdag, onder schooltijd.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. De luisterhouding/ het geven en ontvangen van complimenten
 2. Vragen of je mee mag doen/ reageren op “Nee”
 3. Onderhandelen ( de ander wil iets anders dan jij)
 4. Reageren op de ander/ Nee zeggen – keuzes maken
 5. Omgaan met kritiek
 6. Omgaan met pesten en plagen/ zeggen dat je last hebt van een ander

De opbouw van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 • Even bijpraten
 • Een kort spel ter introductie van het thema
 • Bespreken van het huiswerk
 • Het thema van de week
 • Oefeningen o.a. rollenspel
 • Bespreken van het nieuwe huiswerk
 • Afsluiting

Het huiswerk is vooral praktisch: het bestaat uit het oefenen van de vaardigheid die tijdens de bijeenkomst aan de orde is geweest. Dat betekent dat uw kind de situatie moet leren herkennen en de geleerde zaken moet leren toepassen.

Over de situatie moet in het kort iets opgeschreven worden. Het helpt bij de bewustwording en dient als geheugensteuntje bij de bespreking in de groep.

Voor de ouders die hun kind al hebben aangemeld of nog willen aanmelden: de intekenlijst voor het intakegesprek ligt op de tafel bij groep 8.

Veronica Herkendaal
Leerkracht groep 8
So – va trainer

NB: In februari start de tweede ronde bijeenkomsten.

 

WEBSITE
Voor en na de zomervakantie is er hard gewerkt aan een nieuwe website van de school, die weer past bij wat we in deze tijd van een website verwachten. Op 9 september, tussen de twee voorlichtingsbijeenkomsten in, presenteren we de website. Op tien september versturen we via die website de eerste weekbrief. Momenteel wordt de website gevuld en zoeken we naar kinderziekten, technische mankementen, enz. De website wordt moderner en interactiever.

Op de vorige website stonden foto’s achter het besloten deel. U kon die alleen met een wachtwoord bekijken. Op de nieuwe website wordt dit anders. U kunt met een strookje aangeven of u:

 • Er geen bezwaar tegen heeft dat uw kind op de website staat
 • U geen enkele foto waarop uw kind staat, op de website wilt
 • U uw kind wel op de website wilt zien in een groepsfoto (bijvoorbeeld klassenfoto) of spelend tussen andere op het plein, maar niet pontificaal in beeld
 • U wilt dat uw kind alleen op groepsfoto’s komt te staan (bijvoorbeeld klassenfoto), maar niet op een andere manier

Uiteraard hopen we dat niemand van u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s. We kunnen dan een aantrekkelijke website maken, die regelmatige ververst wordt.

 

SCHOOLREIS
Op 15 september gaan we op schoolreis. Als bijlage vindt u een brief over de schoolreis, één voor de kleuters en één voor groep 3 t/m 8.

 

AED DEFIBRILLATOR
De ESV heeft een AWD defibrillator aangeschaft. Gisteren kwam deze binnen. De vier bhv-ers van de school bepalen welke plek het meest geschikt is om deze op te hangen. In weekbrief 3 schrijf ik waar dit is.

 

VAN DE OUDERRAAD
Zin om meer met de klas van je kind op te trekken en onderdeel van hun schooldag te zijn? En om samen met een daadkrachtig stel moeders de activiteiten op school nóg leuker te maken? Groep 5, 7 en de Olifantjes zoeken nog een klassenmoeder of -vader! De Ouderraad (oftewel de klassenouders) helpen de leerkrachten bij klassikale en schoolbrede activiteiten. Het verspreiden van foto’s en allerlei praktische info naar de ouders is een belangrijke taak. We komen 5 keer per jaar samen voor overleg en zijn vooral rond festiviteiten vaker op school. Als klassenmoeder of -vader kun je natuurlijk hulp aan andere ouders vragen, waardoor je zelf bepaalt hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Als je maar energiek en pragmatisch bent! Wil je meer weten? Vraag het één van ons op het schoolplein, of mail of bel mij: pascalevandenbrandt@me.com of (06) 1010 9606. Op de informatieavond is het gebruikelijk hier ‘een klap op te geven’. Ook namens Arianne, Lydia, Marjolein, Suzanne en Monique, Welkom! Pascale van den Brandt (voorzitster en moeder Bodil, Davin en Orsen).

 

INFORMATIEAVOND
Op woensdag 9 september houden we de jaarlijkse informatieavond. U krijgt dan in de groep van uw kind(eren) specifieke informatie over de leerstof en andere zaken van dit jaar.

In de pauze zal de vernieuwde website “de lucht in gaan”, wat we allemaal in de hal mee kunnen maken. U krijgt dan ook een korte rondleiding door de site.

Tijdschema:

 • 00 – 19.50 uur: informatie in de groepen 5, 6 7 en 8
 • 50 – 20.15 uur: pauze
 • 00 uur: introductie nieuwe website (grote hal)
 • 15 – 21.00 uur: informatie groepen 1 t/m 4

 

U krijgt die avond een informatieboekje voor de groep van uw kind(eren. U krijgt geen schoolgids meer. Die staat op de website en kunt u desgewenst downloaden.

 

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 11 september komt de schoolfotograaf langs.
We houden het volgende rooster aan:

 • 00 – 8.30 uur: foto’s maken van broers en zussen (er is een kind bij da de ESV niet bezoekt; plaats: speelzaal)
 • 30-9.15: foto’s broers en zussen die de ESV bezoeken
 • 15 – 12.00 uur: groepsfoto’s en individuele foto’s met voorrang voor groepen 1 t/m 4
 • 00-15.00 uur: vervolg individuele foto’s en groepsfoto’s (groep 5 t/m 8)

 

TENSLOTTE …
… wijs ik u op weekbrief 3, die weer op de ouderwetse manier (digitaal) uitkomt. Ook dit wordt een donderdag, namelijk donderdag 10 september. U krijgt hem dan op de bij ons bekende adressen uit ons administratiesysteem. Als u de brief op een ander mailadres wilt ontvangen kunt u dit zelf via de website invullen. Ik wens u een fijne week toe. En hoop u allen woensdagavond 9 september op school te zien.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,
W. A. J. Fritz.