Weekbrief 3

Gedragsregels

De regel van deze week is:

GROOT EN KLEIN, IEDEREEN MAG ZICHZELF ZIJN

calimero

Website
Dit is de eerste weekbrief, die op de nieuwe website gemaakt is. Als ESV zijn we erg trots op het resultaat! Bureau Blits heeft het design gemaakt, een commissie heeft erg hard gewerkt aan de invulling ervan. We willen de website interactiever krijgen dan de vorige was. U kunt ons daarbij helpen!

Blits

 

 

In de weekbrieven vindt u geen agenda meer. De agenda staat op de kalender, die u algemeen vindt en onder iedere groep. Ook de vakanties staan duidelijk vermeld.

De schoolgids staat voortaan alleen nog maar op de website. Ook hier zijn we trots op het resultaat.

Sommige ouders vroegen ons een namenlijst onder de groepen te plaatsen. Dit doen we niet, omdat de website voor iedereen toegankelijk is. U kunt de namenlijst van de klas van uw kind(eren) echter terug vinden onder het ouderportaal in ParnasSys

ouderportaal

 

 

 

 

De meerderheid van de ouders heeft het formulier over het plaatsen van foto’s teruggestuurd. Tot uiterlijk dinsdag kunt u nog een strookje inleveren. Daarna gaan we ervan uit dat ouders van kinderen, van wie geen strookje is teruggekomen, geen bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s van hun kind(eren) op de website.

Morgen komt de schoolfotograaf. We laten twee groepsfoto’s maken, één met alle kinderen, die u kunt kopen. Er wordt ook een foto gemaakt waarop geen kinderen staan die geen toestemming hebben. Deze wordt geplaatst op de website. De foto wordt beveiligd tegen downloaden, zodat geen vreemde mensen foto’s van uw kind van het web kunnen halen.  Als u nog geen strookje heeft ingeleverd en u wilt niet dat uw kind op de website komt, belt u ons dan morgenochtend voor negen uur!!

Schoolfotograaf
Morgen komt de schoolfotograaf. Het rooster:

 • Acht uur: foto’s maken van broertjes en zusjes, waarvan er één of meer niet de ESV bezoeken. U kunt via de kleuteringang binnenkomen.
 • Half negen: foto’s maken van broers en zusjes die de ESV bezoeken
 • Aansluitend groeps- en individuele foto’s van leerlingen van de groep 1 t/m 4. Dit is voor twaalf uur klaar!
 • Aansluitend: maken groeps- en individuele foto’s van leerlingen van de groepen  5 t/m 8; dit kan ook ’s middags gebeuren

schoolfotograaf 3

 

 

 

 

 

Sociale Vaardigheidstraining
Op woensdag 16 september a.s. start ik weer met de intake gesprekken voor de training Sociale Vaardigheid. De training start op woensdag 30 september.

Wat is Sociale Vaardigheid training
Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij ook de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat zijn/haar kind ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om dit middels deze training te doen.

Voor wie is So-Va training
Te denken valt aan kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier contact met anderen te maken: door onzekerheid of juist het tegenovergestelde. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen en/ of te reageren.

Sova1

 

 

 

 

De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten van ruim een uur, die om de week plaats vinden. Dit is altijd op de woensdag, onder schooltijd.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. De luisterhouding/ het geven en ontvangen van complimenten
 2. Vragen of je mee mag doen/ reageren op “Nee”
 3. Onderhandelen ( de ander wil iets anders dan jij)
 4. Reageren op de ander/ Nee zeggen – keuzes maken
 5. Omgaan met kritiek
 6. Omgaan met pesten en plagen/ zeggen dat je last hebt van een ander

Sova 2

 

 

 

De opbouw van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 • Even bijpraten
 • Een kort spel ter introductie van het thema
 • Bespreken van het huiswerk
 • Het thema van de week
 • Oefeningen o.a. rollenspel
 • Bespreken van het nieuwe huiswerk
 • Afsluiting

Het huiswerk is vooral praktisch: het bestaat uit het oefenen van de vaardigheid die tijdens de bijeenkomst aan de orde is geweest. Dat betekent dat uw kind de situatie moet leren herkennen en de geleerde zaken moet leren toepassen.

Over de situatie moet in het kort iets opgeschreven worden. Het helpt bij de bewustwording en dient als geheugensteuntje bij de bespreking in de groep.

Voor de ouders die hun kind al hebben aangemeld of nog willen aanmelden: de intekenlijst voor het intakegesprek ligt op de tafel bij groep 8.

Sova 3

Veronica Herkendaal

Leerkracht groep 8

So – va trainer

NB
In februari start de tweede ronde bijeenkomsten.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe en een leuke ontdekkingsreis door onze website!

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.

time is life