Weekbrief 5

Regel van de week

VOOR AL MIJN SPULLEN ZORG IK GOED, OMDAT IK ZE MORGEN WEER GEBRUIKEN MOET

Parkeren

De politie is momenteel actief aan het controleren rondom scholen in verband met de vele foutparkeerders. Door het foutparkeren ontstaan veel gevaarlijke situaties voor jonge kinderen. Ik verwacht hen ook aan de Zuidelijke Spoorstraat. Mijn advies aan u – in het belang van onze kinderen – parkeer volgens de regels!

Ophalen? Achter de streep!

We willen onze leertijd optimaal benutten. We verzoeken daarom ouders die hun kinderen komen halen om achter de witte streep te wachten. De kinderen kunnen dan, zonder afgeleid te worden door pratende en zwaaiende ouders en jongere broertjes en/of zusjes, tot het einde van de lestijd doorwerken. Ook bij het brengen verzoeken we u om zo snel mogelijk een plek te zoeken waar de leerlingen u niet horen of zien.

Bestuur

De ESV is een vereniging, waarvan de ouders de leden zijn. Uit de leden wordt een bestuur gekozen, die de rol van bevoegd gezag vervult. Als ouder van de ESV heeft u dan ook de mogelijkheid medebepalend te zijn voor het beleid van de school van uw kind(eren). Doordat er een maximum is gesteld aan de lidmaatschapsduur van de bestuursleden, zijn er regelmatig vacatures. Na de zomervakantie komt de functie van secretaris vacant, halverwege het schooljaar komt de functie van specialist huisvestingzaken vacant. Het is raadzaam om eerst een periode mee te lopen voor de functie over wordt genomen. Indien u belangstelling heeft – het is een voorrecht  mee te werken aan het optimaliseren van de school van uw kind! – kunt u een mail sturen naar w.fritz@esvede.nl of bestuur@esvede.nl  Er wordt dan contact met u opgenomen. Van harte aanbevolen!!

Kinderzegelactie

Vandaag begint de kinderzegelactie. De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan om 12.00 uur uit, evenals alle andere scholen die aan deze actie meedoen. In de klas zijn afspraken gemaakt over de inleverdatum van de zakjes.

Kinderboekenweek

Op 5 oktober start de ESV Kinderboekenweek. We doen dit op een feestelijke wijze, waarover ik volgende week meer schrijf. Op dinsdag 13 oktober – anders dan tot nu toe vermeld stond – wordt de boekenavond gehouden.

Kleuters

De kleutergroepen willen graag werken met antraciet, zwart of grijs behang. Als u enkele rollen over heeft … juf Manny Kamphuis verzamelt ze!

Tuincommissie

Achter het voetbalterrein bij de fietsenhokken is een schooltuin (moestuin) aangelegd. Inmiddels is dit een (onkruid)natuurterrein geworden. We willen dit graag omvormen tot een goed functionerende schooltuin en we hebben daar een commissie voor gevormd, bestaande uit leerkrachten en ouders. Alleen .. slechts één ouder heeft zich aangemeld!. Indien u belangstelling heeft … bij Cunera Woestenburg of Krista Smidt kunt u zich melden.

Social Media

Als school voeren we beleid omtrent het plaatsen van foto’s. We zijn hier duidelijk over en voeren dit zo goed mogelijk uit.  We verzoeken u als ouder dit door te trekken naar social media. Als wij leerlingen of leerkrachten zonder toestemming niet op de website plaatsen vinden we het moeilijk verteerbaar diezelfde kinderen of leerkrachten wel op social media terug te vinden. Ik roep u daarom op tot terughoudendheid.

Afmelden

Het kan altijd voorkomen dat u een afspraak of ouderavond (onverwacht) niet bij kunt wonen. We verzoeken u dit tijdig aan ons door te geven. We kunnen dan zorg dragen dat de informatie u toch bereikt. Als we daar op een laatste moment mee geconfronteerd worden is dit lastiger en voelen wij ons niet altijd verantwoordelijk zelf initiatief te nemen de informatie toch bij u te krijgen.

Tenslotte …

… wens ik u een plezierige week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.