Weekbrief 9

Boekenavond

Op donderdag 15 oktober hielden we onze jaarlijkse boekenavond. Zoals gewoonlijk was het weer erg druk. Op de website kunt u sfeerimpressies lezen. Deze avond was de afsluiting van een periode vol activiteiten rondom het thema Raar, maar waar. De opening was een week eerder met een Raar maar waar (gekleed) dag. We kijken met veel plezier terug op de boekenweek, maar hopen vooral dat dit de kinderen heeft aangezet tot meer lezen.

Oudergespreksavonden

Half november worden er oudergesprekken gehouden. Hierbij staat het welbevinden van de leerlingen centraal, omdat dit de basis vormt voor goede prestaties. Natuurlijk vergeten we de prestaties tot nu toe niet. De kinderen krijgen nog geen rapport, dat wordt later dit schooljaar uitgereikt, Voor de exacte data verwijs ik u naar de kalender op de website.

Showtime

Op 15 oktober werd de eerste Showtime van dit jaar gehouden. U bent gewend dat u de filmpjes van de optredens op het besloten deel van de website kunt vinden. Op de vernieuwde website is geen besloten deelĀ en enkele ouders hebben aangegeven niet te willen dat hun kinderen voor iedereen zichtbaar zijn. We zoeken een andere manier om de filmpjes aan de ouders te tonen. Volgende week schrijf ik hoe u de filmpjes kunt zien.

Tenslotte …

… wens ik ieder een fijne week toe.

Met vriendelijke grote,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.