Weekbrief 10

Ouderbijdrage

Op woensdag 4 november worden de facturen verzonden voor de ouderbijdrage.

Gevonden sleutels

Op de balie bij de keuken is een bakje met gevonden sleutels. Deze liggen er in sommige gevallen al meer dan een jaar. De kleutergroepen kunnen de sleutels goed gebruiken bij hun lessen. We laten het bakje tot en met dinsdag 10 november op de balie staan. Vanaf woensdag 11 november worden de sleutels in de kleutergroepen gebruikt. Als u nog een sleutel van een Volvo mist?

Mobieltjes

Veel van onze leerlingen hebben een mobiele telefoon. We kunnen ons dit voorstellen omdat onze leerlingen uit een groot spreidingsgebied komen. Mobieltjes maken veel mogelijk (hoe heb ik het ooit zonder gered?), maar hebben ook nadelen. Zo wordt er veel gecommuniceerd, waarbij een belangrijk deel van communicatie – lichaamstaal – gemist wordt. Sommige deskundigen noemen dit als reden dat kinderen en volwassenen (zelfs politici) ongegeneerd los gaan op Twitter, Facebook, enz. Bij kinderen zien we vaak dat leerlingen die over veel zelfbeheersing beschikken en zich altijd keurig gedragen, op de mobiel dit alles verliezen en in grof taalgebruik van alles de lucht in slingeren. Het wordt steeds belangrijker dat in de opvoeding van (jonge) kinderen aandacht wordt besteed aan de omgang met moderne media.

Op school doen we dit. We bespreken de omgang in de midden- en bovenbouwgroepen, In de hoogste groepen worden er lessen gegeven en in onze methode voor sociaal emotionele vorming is er ook ruimte voor omgang met ‘mobile devices’.

De grootste (opvoed)verantwoordelijkheid ligt echter bij de ouders. Tijdens de schooluren liggen de mobieltjes (op de ESV) in een doos en bewaart de leerkracht ze. Onheil vindt in de vrije tijd plaats. We adviseren de ouders dan ook regelmatig de mobiele telefoons te bekijken. Lees de geschiedenis, kijk ook naar groepsapps, bekijk Instagram en probeer vooral bij te blijven!! Toen de ouders Facebook ontdekten, stapten de kinderen over naar weer een ander middel. En … juist als u denkt dat uw kind dit nooit zal doen is het goed de mobieltjes te controleren. Alleen dan zullen ze het waarschijnlijk nooit doen.

Showtime

De filmpjes van de Showtime staan in het ouderportaal van ParnasSys. U kunt ze vinden onder ‘Nieuwsberichten’. We stoeien wat met verschillende rechten die YouTube aan de filmpjes geeft. In sommige gevallen is het geluid niet goed. We werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Oudergespreksavonden

De komende twee weken worden er oudergespreksavonden gehouden. U hebt daar als het goed is een oproep voor ontvangen. Voor de groepen 1 en 2 betreft het een facultatieve avond. Dat betekent dat de leerkracht u uitnodigt als hij/ zij u wil spreken. Zelf kunt u het aangeven als u het wilt. Voor de groepen 3 t/m 8 nodigen we alle ouders uit. Een belangrijk onderdeel van gesprek betreft het welbevinden van uw kind(eren). Als uw kind zich lekker voelt in de groep heeft het ruimte om alle energie voor het leren te gebruiken. Dat bespreken we graag met u.

Tenslotte …

… wens ik ieder een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.