Weekbrief 12

ESV-Weekbrief_beeldmerk

Piano

Sinds anderhalve week staat er in de bovenbouwhal een mooie, witte piano. Het is een cadeau van de oude oma van Naomi Verschoor. We zijn hier erg blij mee!! Het is een piano met een tachtigjarige geschiedenis, die we in de komende schoolkrant zullen beschrijven. De piano wordt binnenkort gestemd en dan in gebruik genomen. We danken de oude oma van Naomi zeer en zullen op een passende wijze onze dank laten blijken.

Basisschoolkampioenschappen schaken

Vanmiddag wordt er gestreden voor het basisschoolkampioenschap schaken. Van de ESV doen 6 leerlingen mee. De wedstrijd vindt plaats p 18 november van 13.30 tot 16.30 uur. Wie – stil!! – wil komen kijken is welkom in De open Hof aan de Hoflaan 2 te Ede.Succes, schakers!!

Kledinginzameling

Op donderdag 19 november is er weer een kledinginzameling door ReShare. U kunt kleding in een dichte zak bij de toegangspoorten aan de Zuidelijke Spoorstraat zetten tussen 8.30 en 9.00 uur. Van harte aanbevolen!

Surprise, surpise

Op 25 november vindt de surprise avond plaats. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden verwacht voor een bijzondere avond. Niet missen dus!

Speedy Gonzales

Maandag vond er een zeer snel georganiseerde actie plaats. ’s Morgens werd het initiatief genomen tot inzameling van schoolspullen voor de asielzoekskinderen, vastgesteld dat we  meedoen, een mail werd verzonden en op dinsdagochtend brachten velen van u een indrukwekkende hoeveelheid spullen mee. Over de komst van asielzoekers heersen veel verschillende meningen in onze maatschappij. Een ding is zeker: de kinderen die hier zijn gekomen kunnen hier niets aan doen, hebben al heel wat achter de rug en zullen op woensdag 18 november al nerveus genoeg zijn. Ze moeten immers voor het eerst naar een Nederlandse school om een voor hen vreemde taal te leren. De gezamenlijke Edese schoolbesturen hebben voor een juiste opvang gezorgd en voor intensieve begeleiding in de Nederlandse taal. Een compliment voor de snelle actie van de ouders en een compliment voor alle ouders die zoveel spullen hebben meegeven. Laten we hopen dat de kinderen zich snel veilig voelen op de Nederlandse scholen.

Agenda

Velen van u missen de agenda onder aan de weekbrief. Deze is inderdaad niet meer opgenomen, omdat u – als u de weekbrief leest – direct verbonden  bent met de agenda. U krijgt namelijk een link naar de website van de school en dan bent u één klik verwijderd van de kalender van de gehele school en/ of de kalender van de groep(en) van uw kind(eren). Ik verzoek u voorlopig nog even door te klikken. Als de behoefte blijft aan de agenda in de weekbrief voeg ik vanaf december een korte agenda toe aan de weekbrief.

Tenslotte …

… wens ik u allen een plezierige week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.