Weekbrief 13

ESV-Weekbrief_beeldmerk

Surprise, surprise

Ik herinner u nog aan de bijzondere bijeenkomst voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 van woensdag 25 november. De bijeenkomst is van 18.30 – 20.30 uur. We verwachten van iedere leerling in de genoemde groepen minstens één ouder, verzorger.

Sint Nicolaas

We hebben gehoord dat Sinterklaas onze school ook dit jaar weer met een bezoek vereert. We verwachten de goede Sint op vrijdag 4 december om 8.30 uur op school. Natuurlijk zullen we hem en zijn Pieten passend verwelkomen. Over de hulpen van de Sint hebben we in de gemeente Ede afspraken gemaakt. Wij voldeden in het verleden al aan de gemaakte afspraken. Inderdaad zien we om ons heen dat er een aanpassing plaatsvindt aan de discussie. In stappen worden er jaarlijks aanpassingen gedaan om tegemoet te komen aan de discussie die in ons land plaatsvindt. We denken dat aanpassingen in geleidelijkheid het meest tegemoet komen aan de gevoelens die in de maatschappij leven.

We vieren met de hele school Sinterklaas van 8.30 tot 12.30 uur. ’s Middags is er geen les. Alle kinderen gaan dus op 4 december om 12.30 uur uit!

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse zou dit jaar plaatsvinden in de tweede week van de meivakantie. De meivakantie is erg verspreid over de diverse scholen in Ede en omstreken. De organisatie van de avondvierdaagse heeft zich gelukkig aangepast door het een week verder in de tijd te plaatsen. De avondvierdaagse vindt nu plaats op 17, 18, 19 en 20 mei 2016.

Voor het maken van het vakantierooster wordt jaarlijks het voortouw genomen door de scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor basisonderwijs passen zich daar op aan. Er is een minimum aantal uren dat kinderen per jaar naar school moeten. Sommige scholen hebben de woensdag iets verlengd, waardoor men meer dagen vrij kan geven. Deze worden vooral aan de meivakantie gekoppeld. Mede daardoor is de meivakantie erg verspreid over de Edese scholen. Dat is een landelijk probleem, waardoor de staatssecretaris van onderwijs het initiatief heeft genomen de data voor de meivakantie verplicht te stellen. Een goede zaak!

Schoolspot.nl

Als ouder van leerlingen van onze school kunt u gebruik maken van schoolspot. U kunt een account maken op schoolspot.nl en profiteren van speciale onderwijskortingen op software, hardware, clouddiensten en cursussen. U kunt kiezen uit ruim 200 artikelen van leveranciers als Adobe, McAfee, Microsoft en Norton.

Agenda

In de vorige weekbrief schreef ik over het verzoek om de agenda weer op te nemen in de weekbrief. Wij sturen u een link naar de weekbrief. Als u de weekbrief heeft geopend kunt u naar beneden scrollen, ongeacht of u de weekbrief op een vaste computer, laptop, tablet of mobiele telefoon leest. Bij de agenda zit een knop, waarmee u kunt kiezen voor een maandoverzicht of een dagoverzicht. U hebt op deze wijze in een kleine beweging de volledige agenda ter beschikking op de wijze die u het prettigst vindt. Als u de agenda per groep wilt lezen kunt u in het menu zoeken naar de groep. Ook daar kunt u altijd door scrollen naar beneden voor de agenda van de groep.

Eekhoornkastje

De opa van Miska uit groep 3 heeft samen met Miska een prachtig eekhoornkastje gemaakt.Vanochtend is dit in bijzijn van de hele groep opgehangen. We hadden wel bewondering voor opa: op een gladde trap op een hobbeliger vloer … Gelukkig liep alles goed af en hangt er een prachtig kastje waar vooral de eekhoorns erg blij mee zullen zijn! Dank u wel, opa van Miska, voor het mooie werk!

Tenslotte …

… wens ik ieder een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.