Weekbrief 15

Kerstviering

Op woensdag 16 december vieren we het kerstfeest: elke groep heeft zijn eigen diner, de ouders nuttigen samen een maaltijdvervangende borrel en we sluiten gezamenlijk af met de lampionnenoptocht.

Kerstdiner: Van 17.30 tot 19.00 uur wordt er gedineerd. We starten stipt om 17.30 uur en verwachten dat de leerlingen dan in het lokaal zitten. Natuurlijk vinden we het leuk als de leerlingen feestelijk gekleed gaan. We verzoeken de ouders van alle groepen (dus ook de kleuters) iets te maken voor het kerstdiner. Bij de ingang van ieder lokaal hangt een lijst waarop u kunt aangeven wat u wilt maken. Ik verzoek u bescheiden te blijven in de hoeveelheid. Jaarlijks moeten we veel eten weer mee terug geven omdat de leerlingen het niet opkregen. U kunt uiteraard met de leerkracht overleggen, zij zien jaarlijks wat de kinderen graag en minder graag eten. Indien er kinderen met speciale diëten zijn verzoek ik u zelf iets klaar te maken of te overleggen met de leerkracht.

Wilt u op dinsdag de kinderen een plastic zak met bord, mok en bestek meegeven (groep 1 t/m 7)? De kinderen krijgen het ’s avonds weer vies mee terug.

Kerstborrel: Tijdens het kerstdiner van de kinderen kunnen de ouders buiten van een maaltijdvervangende borrel genieten! Wanneer u uw kind(eren) naar het lokaal hebt gebracht, bent u direct welkom op het Kerstplein (plein bij de bovenbouw). U hoeft dus niet meer heen & weer, maar kunt gezellig op school blijven totdat ons kerstfeest door de kinderen wordt afgesloten met de lampionnenoptocht.

Ook dit jaar wordt het eten verzorgd door aantal ondernemers van onze school: – Taartaholics Ede – Restaurant Vroeger Ede – Lunchroom De Gulle Gaper Ede – Grieks Restaurant Kreta Ede

We willen ‘onze ESV-ondernemers’ alvast hartelijk bedanken voor hun belangeloze bijdrage aan het kerstfeest!

Lampionnenoptocht: Om 19.00 uur lopen de kinderen de traditionele lampionnenoptocht. Met de leerlingen oefenen we kerstliedjes die ze zullen zingen, maar de ervaring leert dat het geluid buiten helaas niet ver gedragen wordt. De groepen 1/2 lopen, begeleid door leerlingen uit de groepen 6 en 7, het gebouw uit bij de kleuteringang met een lampion in hun hand. Ze lopen in de richting van de groene poort. De groepen 3, 4 en 5 wachten hen op met een lichtje in hun handen en lopen achter hen aan. De tocht verlaat het terrein en loopt door de Heideoordlaan naar het (poepvrij gemaakte) Zwartelaantje. Daar vanuit maken we een rondje op het Julianapark en lopen we het Zwartelaantje uit, richting achteringang van de school. Het donkere Zwartelaantje wordt verlicht door leerlingen van groep 8 die met een lichtje langs de route staan. Bij de achteringang betreedt de groep het terrein weer, waar de ouders hen (ook zingend!) opwachten. Door de ouder-erehaag lopen alle kinderen weer terug naar het lokaal om hun spullen op te halen. Natuurlijk is het leuk als ook de ouders een lampje hebben!

De kinderen verlaten het gebouw zoals normaal: we willen er zeker van zijn dat alle leerlingen (met name de jongsten) met de juiste persoon mee gaan. Rond 19.30 uur kunt u uw kind(eren) weer meenemen.

Willen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een lampion, (zak)lampje of iets anders lichtgevends meenemen?

Eekhoorns

Miska heeft samen met zijn opa een eekhoornkastje gemaakt. De eekhoorns hebben het kastje direct in gebruik genomen als voorraadkamer. We zagen een eekhoorn naar binnen gaan en even later naar buiten komen met een beukennoot en die voor het hok oppeuzelen.

Sinterklaas

Vrijdag bezocht Sint Nicolaas onze school. Hij bestuurde een heuse bus! Voor verdere verslagen verwijs ik u naar eerdere op de website geplaatste berichten, zowel op het algemene deel als bij de verschillende groepen.

Ik wil een ieder danken die heeft meegewerkt aan het slagen van het feest. U hebt eraan meegewerkt dat de kinderen een heerlijke dag hebben gehad.

Kerstvakantie

Vrijdag 18 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie. Op maandag 4 januari verwachten we de leerlingen weer om 8.30 uur terug op school.

Studiedagen

Op 9 februari en 24 maart is de school gesloten wegens studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. 9 februari valt midden in de week. Helaas hebben we daar geen zeggenschap over, omdat de te volgen studie bij een extern bedrijf plaatsvindt die dit alleen op deze dag aanbiedt. 24 maart is voorafgaand aan het paasweekeinde, waardoor dit nu 5 aaneengesloten vrije dagen zijn.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J Fritz.