Proeftoets

Deelname proeftoets 2016

Centrale Eindtoets

 

Beste ouders/ verzorgers,

Groep 8 doet in februari 2016 mee  aan de proeftoets voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In 2018 zal de Centrale Eindtoets vervangen worden door een digitale toets, de adaptieve eindtoets. De proeftoets is voor de makers nodig om de kwaliteit te testen en te kijken hoe de kinderen reageren op nieuwe vraagvormen die zijn ontwikkeld en of het beantwoorden daarvan goed gaat op de computer.

Voor de kinderen is het een goed oefenmoment.

De toets wordt op twee dagdelen afgenomen, waarbij het eerste deel digitaal gemaakt wordt en het tweede deel op papier. Digitaal op dinsdagochtend 2 februari (13 leerlingen) en op vrijdagochtend

5 februari (12 leerlingen). Op maandagochtend  7 februari maakt de hele groep het tweede deel op papier. De toetsen voor het leerlingvolgsysteem zijn dan al gemaakt.

Wij hebben voor de combinatie gekozen omdat de kinderen nu nog op papier werken, maar in de toekomst steeds meer met digitale toetsen te maken krijgen.

Uit de memo van het CvTE:

  1. De nieuwe, digitale toets wordt adaptief. Iedere leerling krijgt een voortest die voor taal en rekenen bepaalt wat passende vervolgvragen zijn. Zo krijgt ieder kind een uitdagende toets op het eigen niveau. Voor taal en rekenen wordt apart bepaald wat het goede niveau is voor de vervolgvragen.
  1. Naast de huidige meerkeuzevragen wordt het mogelijk om nieuwe soorten vragen aan te bieden die voor leerlingen aantrekkelijk en afwisselend zijn
  1. Het sluit aan bij de digitalisering van de leermiddelen die sterk in opkomst is.

Tot aan 2018 zal het CvTE een tweetal proeftoetsen uitvoeren om zo een goede toets te kunnen maken en om de zwaarte van de vragen te kunnen meten.

Onze school wil graag aan een of meer van deze activiteiten deelnemen, om van dichtbij te kunnen zien hoe de toets zich ontwikkeld. Op deze manier kan ook invloed worden uitgeoefend op de toets zodat deze goed aansluit bij onze visie op goed onderwijs en een goede toetsing van het resultaat er van bij onze leerlingen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, kunt u met een van ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Veronica Herkendaal,

Betty Slijkhuis en Wil Fritz