Weekbrief 18

Ouderavond

Op 20 januari is er om 20.00 uur een ouderavond, waarin nee-zeggen en het geven van (uitgestelde) aandacht centraal staat. De avond wordt verzorgd door Claudia van Hout van Flow-r. Er wordt besproken over de ontwikkeling van peuter naar puber, informatie uitgewisseld, tips gegeven, enz. Het belooft een interessante avond te worden voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Als er andere geïnteresseerde ouders zijn, zijn die van harte welkom.

Om ons goed voor te bereiden vinden we het fijn een inschatting te kunnen maken over het aantal ouders die komen. Ik verzoek u, als u komt, dit via het strookje aan de papieren uitnodiging, die maandag is uitgedeeld, met uw kind(eren) mee naar school te geven. U kunt zich ook d.m.v. een mailtje aan w.fritz@esvede.nl opgeven. Wij zorgen dan voor de juiste plaats (lokaal of gang), voldoende stoelen en papieren.

Leerlingvolgsysteem

Maandag 18 januari starten we met het afnemen van CITO LVS toetsen. Deze meten, anders dan de methode gebonden toetsen, de kennis en vaardigheden van uw kind(eren) over een langere periode. Op school hebben we dit voorbereid. De beste voorbereiding vanuit huis is voldoende rust (zeer belangrijk) en ontspanning.

Tenslotte …

… wens ik ieder een plezierige week toe.

Met vriendelijke groet,

W. A. J. Fritz.