Weekbrief 19

Toetsen

Deze weken worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hierin wordt de leerstof van het afgelopen halve jaar getoetst. Dat betekent dat er veel rust is in school en ik niet zoveel te melden heb. Ons advies is de kinderen de komende drie weken voldoende slaaptijd te geven en voldoende (rustige) ontspanning.

Groep 6

De leerlingen van groep 6 zien regelmatig een medewerker van het samenwerkingsverband in de klas die meekijkt en adviezen geeft. We maken graag gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe samenwerkingsverband ons biedt en zetten dit allereerst in groep 6 in.

Ouderavond

Vanavond is er een ouderavond over het stellen van grenzen aan de kinderen en het geven van (uitgestelde) aandacht. Claudia van Hout verzorgt de avond die is afgestemd op ouders van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. U bent ook welkom als u zich nog niet heeft opgegeven.

Tenslotte …

… wens ik ieder een plezierige (rustige) week toe.

Met vriendelijke groet,

W. A. J. Fritz.