Weekbrief 22

Rapportgesprekken

Deze en volgende week worden er rapportgesprekken gehouden. U hebt de uitnodiging daarvoor al ontvangen. Maandag 8 februari kregen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Ouderavond

Enkele weken geleden hielden we een ouderavond voor onze ouders. Het betrof de onderwerpen grenzen stellen en leren wachten (uitgestelde aandacht). Op 17 maart wordt zo’n zelfde avond gehouden voor de ouders van de leerlingen van de groepen 0 t/m 4. U bent van harte welkom.

Voorjaarsvakantie

Donderdag 18 februari is de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie. Op maandag 29 februari start de school weer.

Illustratrice

Op 11 en 12 februari bezoekt Juliëtte de Wit onze school. Ze zal in iedere groep een verhaal houden. De leerlingen hebben als voorbereiding zelf een verhaaltje gemaakt. Tussen het vertellen door over de functie van een illustratie in een boek zal Juliëtte een tekening maken passend bij het verhaal. Donderdag komen de jongere leerlingen aan de beurt, vrijdag de oudere. Waar hoor je bij als je in groep 4 zit? Bij de oudere!!

Griep

De griep heerst erg op school. Onder de zieken waren de meisjes die momenteel met een kort koppie door het leven gaan. Ze konden nog geen stukje schrijven over hun ‘haarknip avontuur’. Het komt echter nog wel!

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe.

Mede namens het team,

W. A. J. Fritz.