Weekbrief 23

Voorjaarsvakantie

Op donderdag 18 februari begint om 15.00 uur de voorjaarsvakantie. Op maandag 29 februari begint om 8.30 uur de school weer. Op vrijdag 19 februari is de school dus gesloten.

U bent van ons gewend dat we voor de voorjaarsvakantie het vakantierooster voor het daaropvolgende schooljaar publiceren. Wegens enkele onduidelijkheden vanuit de overheid kon het vakantierooster nog niet tussen de Edese scholen afgestemd worden. We willen namelijk een herhaling van de situatie in mei van dit jaar voorkomen, waarin bijna alle scholen verschillende vakanties hebben. Gisteravond (17 februari) is tijdens een gezamenlijke vergadering van de Edese schoolbesturen het rooster op elkaar afgestemd. Dat is ook de reden dat deze weekbrief een dag later dan normaal verschijnt. Voor ik het rooster kan publiceren moet dit nog door het inspraakcircuit. Wel noem ik vast de data voor de voorjaarsvakantie in 2017: 24 februari t/m 3 maart. Na vaststelling door bestuur en MR van de overige data publiceer ik deze zo snel mogelijk.

Groep 8

Op 29 februari krijgt groep 8 bezoek van de Nederlandse Spoorwegen. Daar wordt onder andere gesproken over veilig gebruik van overwegen.

Op 1 maart is er een ouderavond voor de ouders van groep 8 leerlingen. De bijzonderheden van het verdere jaar worden dan besproken, zoals kamp en musical.

Koningsontbijt

Op 22 april houden we met de gehele school het koningsontbijt. Groep 1, 2 en 3 krijgen aansluitend sport en spelactiviteiten. De groepen 4 t/m 8 zijn die dag “Olympisch” bezig, op welke manier blijft nog even geheim.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne vakantie toe en hoop ik alle leerlingen op 29 februari weer gezond en veilig terug te zien.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.