Weekbrief 25

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 30 maart wordt het schoolvoetbaltoernooi gehouden. Op de velden van Sportpark Hoekelum spelen drie meisjesteams en twee jongensteams van de ESV voor een plaats in de finale. Het exacte schema is nog niet bekend, wel dat er ongeveer tussen 13.15 uur en 16.30 uur gespeeld zal worden.

Groep 3

Het is niet meer te verbergen, juf Hanneke uit groep 3 is dicht bij haar zwangerschapsverlof. Na Pasen zal juf Hanneke (van der Valk) worden vervangen door juf Hanneke (Reitsma). Zij zal blijven tot de herfstvakantie, dan eindigt het zwangerschap- en aansluitende ouderschapsverlof.

Tafels

Het is erg belangrijk dat leerlingen de rekentafels goed uit het hoofd kennen en kunnen toepassen. Ik adviseer u dan ook regelmatig te oefenen. Een goede beheersing van de rekentafels maakt makkelijk rekenen bij cijfersommen, procenten en breuken mogelijk.Als een kind nog steeds moet denken over een tafelsom is de kans op fouten bij de andere sommen veel groter. Dus : oefenen,oefenen, oefenen, ……

Kleutergroepen

De groepen Stokstaartje, Olifant en Giraf gaan op 19 maart naar de lammetjes kijken. Wie zou hoger kunnen springen, zachter aanvoelen, vrolijker zijn? De leerlingen of de lammetjes?

Ouderavond

Op 17 maart is er een ouderavond voor de ouders van de groepen 0 t/m 4 en andere belangstellenden. In de vorige weekbrieven is hier al aandacht aan besteed. Als u het voornemen heeft om te komen, wilt u zich dan opgeven bij w.fritz@esvede.nl? We kunnen dan bij de voorbereiding rekening houden met het aantal belangstellenden.

Pluim

Op zaterdag 5 maart deelde burgemeester van der Knaap de jaarlijkse Pluimen uit aan jongeren uit Ede, die iets bijzonders hebben verricht. Dit jaar was er een ESV-er bij, Wessel de Ligny uit groep 6. Tezamen met zijn waterpoloteam werd hij deze zomer Nederlands kampioen waterpolo bij jongeren onder de elf jaar. Een ware prestatie een pluim meer dan waard!

Burgemeester van der Knaap sprak de “Pluimers” toe, waarna er een spijker in de muur werd geslagen als teken van de prestatie. Een mooie prestatie, een pluim waard!

foto Wessel

Automatische schoolbel

Deze doet het niet meer zoals wij willen. Er is een technicus bij geweest, die onderzoekt of we de bel nog kunnen redden, anders wordt hij vervangen door een andere. Als u merkt dat er geen bel gaat, er wordt aan gewerkt.

SoVa training

Op 30 maart start een nieuwe serie SoVa trainingen. Er zijn al namen bekend, indien u graag wilt dat uw kind in aanmerking komt voor sociale vaardigheidstraining kunt u de naam invullen op de intekenlijst die voor het lokaal van groep 8 ligt.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.