Weekbrief 26

Ouderavond 17 maart

Er stond een ouderavond gepland voor de ouders van de groepen 0 t/m 4. Er hebben zich zo weinig personen opgegeven, dat we besloten hebben de avond niet door te laten gaan. Excuses aan de vier ouders die van plan waren te komen. Misschien kunnen we het een andere keer wel door laten gaan.

Pasen

Op 23 maart vieren we met de kinderen Pasen. We doen dat door een paasontbijt te houden. De leerlingen zijn op de normale tijd welkom. We gaan dan direct ontbijten. Ik heb de volgende verzoeken aan u:

Wilt u:

  • uw kind(eren) twee versierde broodjes meegeven: één voor hen zelf en één voor de gemeenschappelijke schaal, waar de kinderen iets uit mogen kiezen?
  • de kinderen op dinsdag een plastic tas met daarin bord, mok en bestek mee willen geven?
  • zelf eten meegeven inden uw kind allergisch is?

De school zorgt voor eieren en drinken.

In eerdere weekbrieven is gesproken over een paaslunch. De gedachte dat de broodjes dan een dag niet gekoeld in het lokaal liggen, heeft ons doen besluiten toch een paasontbijt te houden.

Rekendag

Op woensdag 23 maart houden we aansluitend aan het paasontbijt de rekendag. Die dag staat in zijn geheel in het teken van rekenactiviteiten. Rekenen is meer dan rijtjes met sommen maken. Als uw kinderen thuiskomen zult u van ze horen dat rekenen ook een feest kan zijn!

School gesloten

Van donderdag 24 t/m maandag 28 maart is de school wegens Pasen gesloten. Op donderdag 24 maart zijn de leerkrachten wel op school voor een studiedag. Op dinsdag 29 maart verwachten we de kinderen weer gezond en veilig terug te zien.

Groep 8

Op 6 april is er een landelijke conferentie voor scholen die Engels geven aan de jongste leerlingen. Groep 8 van de ESV is uitgenodigd om tussen twee sprekers door een Engelstalig intermezzo te verzorgen. De groep wordt begeleid door een combo, bestaande uit Didier op keyboard, Caesar en Sem op slagwerk en Eeke op gitaar. De groep zingt een lied over een gebroken hart. Vooraf is er een Engelstalige inleiding.  Ze doen dat in de grote zaal van De Reehorst. Nu maar hopen dat de harten van de toehoorders niet ook breken!

Tenslotte …

… komt weekbrief 27 op dinsdag 22 maart uit in plaats van op woensdag. We doen dit om u te herinneren aan de paasviering. Op 23 maart kunt u verslagen tegemoet zien van de paaslunch en rekendag op onze website. Ik wens u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.