Weekbrief 28

Vakantierooster

U bent van ons gewend dat we voor de voorjaarsvakantie de vakantiedata van het jaar erop publiceren. Dit jaar lukt dit echter niet. De staatssecretaris van onderwijs wil meer vakanties van verplichte data voorzien en neemt daar in juni een besluit over. Ook zijn de data voor de centrale eindtoets voor groep 8 nog niet vastgesteld. Daaromheen bouwen de Edese scholen de vakanties. Nu er enkele belangrijke data nog onbekend zijn kunnen we nog geen vakantierooster maken. Het lijkt erop dat we de vakantiedata dit jaar pas kort voor de zomervakantie bekend kunnen maken.

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 30 maart doen meerdere groepen van de ESV mee aan het schoolvoetbaltoernooi, dat gehouden wordt op Sportpark Hoekelum. Succes, voetballers! Op de website van de school kunt u de resultaten volgen.

Groep 8

De komende week wordt een bijzondere week voor onze achtste groepers. Op 6 april treden ze op in De Reehorst in Ede. Er is een landelijke conferentie over vroeg vreemde talen onderwijs Engels. Groep 8 verzorgt een optreden. Ze vertellen een kort zelfgeschreven verhaal, zingen een lied en begeleiden zichzelf met een combo. Op school klinkt dit prachtig, wat zal het tot zijn recht komen in een echte schouwburg!

Leerlingen van de ESV leren zichzelf presenteren. Ze doen dat al jong door spreekbeurten te houden. De achtste groepers verzorgen wekelijks het bewegen op muziek. Iedere week staat er een groep op het podium om een dans aan te leren. Ze leren daarbij veel:

  • zich presenteren
  • zich vrij op een podium bewegen
  • iets overbrengen (danspassen)
  • organisatie (hoe haal en breng ik de kleuters veilig naar de hal, hoe staan ze veilig in de ruimte?)
  • buiten zichzelf om denken (ik vind hardrock mooi, voelen kleuters zich daar veilig bij?)
  • samenwerken in een groep
  • verantwoordelijkheid dragen

Op donderdag 7 april wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen.

Pasen en grote rekendag

Op woensdag 23 maart hielden we het paasontbijt en de grote rekendag. Op de website vindt u hier verslagen en foto’s van terug. Ik dank ieder die heeft meegeholpen aan het welslagen van deze dag hartelijk voor de medewerking.

Tenslotte …

… wens ik ieder een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

W. A. J. Fritz.