Weekbrief 29

Groep 8 op internationaal podium

De complete groep 8 stond op 6 april op het podium van het internationale congres Early English: beyond borders! in De Reehorst in Ede.Tussen hoogleraar meertaligheid Rick de Graaf en de Amerikaanse hoogleraar in de neurofysica Tracey Tokuhama trad groep 8 op. Dean en Jacky lieten de internationale aanwezigen horen wat acht jaar Engels oplevert: een goed verhaal in goed verstaanbaar Engels! Veelzeggend was dat de aanwezige Britten en Amerikanen alle grappen snapten en er om moesten lachen. Daarna zongen de leerlingen het nummer Stitches van Shawn Mendes, daarin begeleid door Eeke, Didier, Sem en Caesar. Er werden door de aanwezigen veel opnamen gemaakt, een enkele traan werd weggepinkt en een lang applaus klonk toen het lied klaar was.

Tijdens de geluidscheck was mevrouw Tokuhama aanwezig. Ze zei tegen me dat ze eerst dacht dat er een bandje gespeeld werd, toen ze opeens Didier piano zag spelen met Caesar op de djembé. Vanaf dat moment stopte ze met het doorlezen van haar speech en luisterde met aandacht.

Op het podium van De Reehorst in het Engels 400 mensen toespreken, een lied zingen en live een instrument bespelen … het werd door velen bewonderd en ik werd gedurende de dag door meerdere mensen bijna bevolen de leerlingen een groot compliment te geven. Bij deze!!!!

Reehorts

Kinderen brengen

Ouders van de kleutergroepen verzoeken we om de kinderen niet tot in het lokaal te begeleiden. 25 kinderen en 25 ouders is te veel in onze lokalen. Ouders van groep 3 vragen we de kinderen bij de buitendeur een kus te geven en te gaan. 60 leerlingen in de hal die een jas in de luizenzak doen en 60 ouders die erbij staan is echt te veel. Uw kinderen zijn goed in staat de jas zelf in de zak te doen. Alleen als u een belangrijke mededeling heeft voor de leerkracht kunt u mee naar binnen. Kleuterouders verzoeken we op tijd weg te gaan. Iedere dag 5 minuten te laat beginnen levert een jaartotaal op van bijna 20 uur lestijd die weggegooid wordt. Twintig uur is bijna een complete week!

Website

Sommige ouders zeggen dat ze op hun telefoon niets in de kalender zien staan. Het staat er wel, maar is op het kleine scherm niet meer zichtbaar. Als u de maandweergave verandert in dagweergave kunt u alles lezen.

Tenslotte …

… wens ik u een plezierige week toe en de achtste groepers veel succes met het verkeersexamen op donderdag 7 april.

Met vriendelijke groet,

W. A. J. Fritz.