Weekbrief 34

Avondvierdaagse

Vorige week liepen we de avondvierdaagse. De ESV was met een grote groep leerlingen vertegenwoordigd. De sfeer was goed, er werd veel gelachen en gezongen. Onze leerlingen lieten zich van hun beste kant zien. Dat was ook te danken aan de goede organisatie van de commissie. Dit waren ouders, die tezamen met vele andere ouders lieten zien dat de ESV niet alleen geweldige leerlingen heeft, maar ook geweldige ouders! Ik wil iedereen die heeft meegeholpen aan de avondvierdaagse danken voor de medewerking en de commissie een groot compliment geven.

Er stond een mooie foto in De Gelderlander, die we een plekje willen geven op de website.

Schoolsportolympiade (Junior)

Op 19 en 20 mei werden de schoolsportolympiades gehouden. Ook dit jaar zette Sport Service Ede een goed georganiseerde dag neer, waarbij de kinderen konden kiezen uit een rijk aanbod sporten en andere bewegingsvormen, zoals dans, enz. Ik heb louter plezierige verhalen gehoord en wil de ouders die met een groepje hebben meegedaan, danken voor hun medewerking.

Let’s Swing!!!

Op 16 juni swingt de hele ESV op haar grondvesten! Alle groepen gaan die dag met een swingende dans aan de slag. De ESV verandert in een ouderwets swingende danssalon voor de hele school en hun familie. Alle leerlingen leren een dans aan uit het rijke swing repertoire. Ook leren de kinderen hoe je iemand ten dans vraagt.

Swing is een dansstijl, die rond 1930 is ontstaan uit de Lindy Hop. Hij ontstond uit de toentertijd populaire bigbandmuziek en is een verzamelnaam voor meerdere dansen. De meeste dansen zijn partnerdansen. Er wordt op een basis van 6 (boogiewoogie) of 8 (Lindy Hop) maten gedanst. Tot de swing behoren onder andere de Lindy Hop, Jiffy  Mix, Black Bottum, Charleston, Rock & Roll, Boogiewoogie, Jive en Twist.

Nadat de bigbandmuziek minder populair werd verschoof de swingdans naar de achtergrond zonder te verdwijnen. Momenteel wordt de swing weer vaak gedanst, vooral in de Verenigde Staten, Denemarken en Zweden. In Zweden is jaarlijks een swing-vierweekse in Herräng, dat dan de swinghoofdstad van de wereld is.

De kinderen leren op 16 juni allen een dans, die ze om 14.15 uur gaan opvoeren. Ouders en familie zijn van harte welkom om te komen kijken en na afloop een dansje mee te doen! Plaats: terrein achter groep 6. Bij slecht weer zoeken we een alternatieve plek.

Pesten

Je veilig voelen op school is een voorwaarde voor goed leren. Het is ook een voorwaarde om naast de kennisvakken op te groeien tot een zelfstandige volwassene, die zeker in de wereld staat. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. Bij dat opgroeien in de basisschoolperiode hoort dat je je grenzen leert verkennen en die van anderen leert herkennen. Elkaar uitschelden, jezelf daartegen wapenen, lichaamstaal uiten en herkennen, ruzie maken en oplossen, het zijn allen oefeningen om later met een gezonde portie zelfverzekerdheid de maatschappij in te kunnen. Op school begeleiden we kinderen daarmee en bieden we hulp als ze die nodig hebben. Voorkomen van ruzie en schelden zorgt ervoor dat de leerlingen deze belangrijke oefeningen mislopen en dat levert later veel schade op; ruzie en scheldpartijen uit de hand laten lopen levert ook schade op. Als school spreken we met de klas over ruzie en oplosmogelijkheden, we spreken met individuele kinderen over ruzie voorkomen en oplossen. Individueel bieden we ook oplosmogelijkheden.

Hulpmiddelen:

  • Sociale Vaardigheidstraining: Veronica Herkendaal is een gediplomeerd SoVa trainer. Als kinderen het volgens de ouders (in overleg met de leerkracht) nodig vinden kan een kind in aanmerking komen voor extra begeleiding in de sociale context van de school. Daarbij volgen we dezelfde route als de particuliere bureaus.
  • Kringgesprekken: kinderen leren nadenken over communicatie, conflicten en oplossingen
  • Lessen in conflictbeheersing in groep 6
  • Peer-mediation: kinderen kunnen een opleiding krijgen tot peer-mediator
  • NoBlame: een uit Engeland afkomstig antipestprogramma, dat we inzetten als kinderen niet uit zichzelf een weg vinden om grenzen te stellen, waardoor het pesten schade toebrengt aan hun ontwikkeling.

Gelukkig vinden de meeste kinderen zelf de weg naar een gezonde weerstand tegen pesten, plagen,schelden, enz. Ze leren dat door ervaring op te doen en te experimenteren. School behoort daar in een veilige oefenomgeving de ruimte voor te bieden. Alleen dan groeien de kinderen op tot een volwassenen die lekker in zijn/ haar vel zit. Waar nodig kunnen we individuele begeleiding bieden.

Tenslotte …

… wens ik iedere een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.

 

Van De Thuisclub

Beste ouders,

Vanaf 1 juni aanstaande is onze website www.dethuisclub.nl helemaal vernieuwd qua vormgeving, informatie en fotografie. Deze website werd al door ons gebruikt voor De Thuisclub ESV, maar zal vanaf volgende maand de website worden voor al onze vestigingen.

Voor de fotografie is een professionele fotograaf op de opvanglocaties geweest om foto’s van de binnen-en buitenruimte te maken. Ook komen er op de website foto’s van spelende, etende en lachende kinderen te staan die gebruik maken van de opvang.

Alle ouders van De Thuisclub hebben t/m 31 mei de mogelijkheid om de website offline te bekijken. Indien u eventuele foto’s van uw kind(eren) op de website aantreft die u niet geplaatst wilt hebben, vernemen wij dat graag per e-mail: info@dethuisclub.nl. Voordat de website op 1 juni aanstaande online gaat zullen wij ervoor zorgen dat de betreffende foto’s van de website gehaald worden.

Klik op http://dethuisclub.kdvonline.nl/ om direct naar onze vernieuwde website te gaan.

N.B. Voorafgaand aan de fotografie op de ESV hebben wij van de school de lijsten ontvangen waarop stond welke kinderen per groep niet op de foto mochten voor op de website. Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze kinderen dan ook niet te fotograferen.

Hartelijke groet,

Het team van De Thuisclub