Weekbrief 35

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 juni om 20.00 uur bij de ESV.

Meer informatie over de ALV en de agenda worden binnenkort aan u verstrekt.

Wij stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de ESV

Let’s Swing!

Op donderdag 16 juni doen we met de gehele school het project Let’s Swing!. In weekbrief 34 schreef ik daar al over. Overdag oefenen alle groepen een dans. Om 14.15 uur is er een danssalon, waar de groepen hun dans opvoeren. Daarna is er tijd voor een dans voor iedereen, u mag dus ook meedoen. Misschien nodigt uw kind u daar wel voor uit!

De volgende dansen worden gedaan:

  • Jive: stokstaartjes
  • Charleston: olifanten
  • Lambertrock: giraffen
  • Jiffy Mixer: groep 3
  • Charleston: groep 4
  • Swing: groep 5
  • Jitterbug: groep 6
  • Lindy Hop: groep 7
  • Twist: groep 8

Het zou bijzonder leuk zijn als de leerlingen kleding dragen uit die tijd. Op internet zijn daar veel voorbeelden van te vinden.

Het wordt een bijzonder leuke dag en we hopen dat u komt kijken!

Groep 7: Stormbaan voor muzikanten

De afgelopen weken heeft groep 7 op vrijdagmiddag gewerkt aan het project “Stormbaan voor muzikanten”. Eerst bezochten ze het Acousticum en daarna een heuse stormbaan. Daarna werkten ze in de klas aan het maken van hun eigen kleine stormbaan. Ze gebruikten daarbij onder andere een drie dimensionale pen, waar ze van alles mee konden maken. Op vrijdagmiddag 3 juni kunt u van 14.45 – 15.15 uur in het lokaal zien wat er allemaal gemaakt is.

Groep 5

Vrijdagmiddag 27 mei stonden er allerlei oude apparaten in het lokaal van groep 5. De leerlingen sloopten de apparaten vakkundig om te zien wat er allemaal in zit. Bepaalde onderdelen zijn bewaard. Als de leerlingen de komende weken met houtbewerken aan de slag gaan kunnen ze de onderdelen gebruiken voor hun werkstukken.

Toetsen

Deze week beginnen we met de afname van de CITO-LVS toetsen. Er wordt veel getoetst in het onderwijs. Om te zorgen dat u de weg niet kwijt raakt een overzicht over de verschillende toetsen die worden afgenomen:

Methodegebonden toetsen

De methode toetst na enkele weken of de leerlingen de behandelde stof tot zich hebben genomen. Naast de observatie van de leerkracht is dit een second opinion. De toets is tegelijkertijd een diagnose instrument: hebben de leerlingen nog hiaten in de beheersing van de stof dan krijgen de kinderen extra instructie van de leerkracht; leerstof begrepen betekent oefenen om er handig in te worden en als de kinderen al handig zijn krijgen ze compactere en verdiepende lesstof.

CITO LVS toetsen

Hier wordt de lesstof over een periode van een half jaar getoetst. Er wordt gekeken of de leerlingen de kennis kunnen toepassen over een langere periode. Deze toetsen worden vergeleken met een gemiddelde Nederlandse leerling en maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem. Op het rapport vindt u ze terug met een Romeins cijfer

I: beste 20% van Nederland

II: bovengemiddelde prestatie

III: gemiddelde groep leerlingen

IV: ondergemiddelde prestatie

V: behoort tot de 20% minst presterende leerlingen

De resultaten worden verwerkt in een groepsplan.

Eindtoets

De overheid verplicht scholen een Eindtoets te maken. Zo’n 80% van de scholen maken de door de overheid betaalde CITO-Eindtoets. Er kan echter ook uit 2 andere eindtoetsen gekozen worden.

Individuele toetsen

Als daar aanleiding voor is worden er ook individuele toetsen afgenomen.

Tenslotte…

… wens ik u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.