Weekbrief 39

Verjaardag juffen en meesters

Op 29 juni vierden alle meesters en juffen hun verjaardag. De ouderraad verraste, tezamen met de leerlingen, de leraren met een spelletje “ren je rot!”. Dit was een leuk tv spel, dat de meeste van de leerkrachten kenden. De jongste leerkrachten kenden dit spel niet, maar …. ze wonnen wel! Daarna ging iedere groep zijn eigen gang. Verder op de website kunt u daar meer over lezen.

Over de MR. 

Twee keer per jaar willen we jullie op de hoogte houden over waar wij ons als medezeggenschapsraad mee bezig houden. De MR heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs op school hoog te houden, dit doen we met een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. De MR bij de ESV bestaat uit Diana Hoogendoorn, Esther Westerink, Janneke Prins, Evert Duindam, Hanneke van de Valk en Manny Kamphuis (vanaf juli opgevolgd door Carla Versteeg). Zes keer per jaar komen wij bij elkaar. Afgelopen jaar hebben we gesproken over de uitvoering van het schoolplan, het jaarplan 2015, het jaarverslag 2014, de begrotingen, de financiële verslaglegging, de vakantieplanning, de luchtkasten en de aanpak van de binnenruimte. Ook is de MR nauw betrokken geweest bij het aannemen van meester Jeffrey en de selectie van de nieuwe BSO/TSO/VSO. Er komt veel voorbij bij de MR. Mocht je meer willen weten over wat we doen of wil je een onderwerp inbrengen kun je altijd een van ons contacten of een mail sturen naar mr@esvede.nl

Oud en jong

Maandagochtend en -middag kwam er een groep bejaarde inwoners van huize Sint Barbara op bezoek. Ze maakten een wandeling en rustten even uit bij de ESV. Groep 8 verraste hen met een kopje koffie of thee. Didier en Caesar speelden op de piano en djembé, de hele klas bracht een lied uit de musical ten gehore. De ouderen genoten zichtbaar en ze hopen dat ze nog en keertje terug mogen komen … zo leuk vinden ze de leerlingen van de ESV!

Groep 8

Groep 8 deed vrijdag mee aan het praktijk verkeersexamen. Ze slaagden allemaal. Een compliment voor de gemeente Ede, die een geweldig examen verzorgde!

Vrijdag 1 juli hebben ze het afscheidsdiner, waarbij de leerkrachten aanschuiven. Na afloop blijft groep 8 “nog even hangen”. Of ze dan voetbal gaan kijken of disco dansen … zaterdag weten we het.

Op woensdag 6 juli is de afscheidsavond. Met de opvoering van een musical nemen de achtste groepers afscheid van de school en maken de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Film

Vandaag vloog er een drone over de school. Deze maakte opnamen van de school. Wie weet komt daar een leuk filmpje uit!

Van de Thuisclub

Beste ouders en verzorgers,

Nu het einde van het schooljaar nadert willen wij u alvast informeren over een aantal TSO aangelegenheden voor in het nieuwe schooljaar.

TSO dagen wijzigen
Om er voor te zorgen dat wij ook het komende schooljaar de tussenschoolse opvang goed kunnen blijven verzorgen is het van belang dat wij weten welke kinderen er op welke dagen overblijven. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen in overblijfdagen van uw kind(eren) aan ons door te geven, zodat wij er voor kunnen zorgen dat deze gegevens voor het komende schooljaar goed vermeldt staan op de presentielijsten.

Kinderen die naar groep 2 of groep 5 gaan
– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de dinsdag over te blijven.
– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de vrijdag over te blijven.

Wijzigingen doorgeven
Eventuele wijzigingen in TSO dagen kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar TSO coördinator Diana Cormio: diana@dethuisclub.nl of door een TSO mutatieformulier in te vullen. Het mutatieformulier kunt u vinden in uw oudergedeelte van Niokids. Daarnaast liggen er in het BSO lokaal op school ook mutatieformulieren.

Kinderen die naar de middelbare school gaan
De kinderen van groep 8 die de ESV gaan verlaten hoeven geen mutatieformulier in te vullen. Het TSO contract wordt automatisch stopgezet.

De juiste telefoonnummers bij calamiteiten
Voor de bereikbaarheid van ouders bij calamiteiten is het van belang dat wij de juiste telefoonnummers hebben. Deze wijziging kunt u zelf invullen in het oudergedeelte van Niokids. Mocht u geen inloggegevens meer hebben, dan kunt u dit aangeven per e-mail: info@dethuisclub.nl 

TSO voetbaltoernooi
De afgelopen 4 weken hebben de kinderen in 5 teams gevoetbald om onze TSO wisselbeker.

Wat waren alle teams goed en fanatiek! De winnaar van het toernooi 2016 is het team van Manchester United geworden. Het team bestaat uit Michael en Anouk van de Mast, Roos Ploeg, Finne van Pouderoijen, Thom van Harreveld, Milan Posthuma, Bjorn Nijenhuis en Sascha Melgers. Van harte gefeliciteerd! Als afsluiting van dit gezellige toernooi hebben alle teams kunnen genieten van een echte voetbaltaart gedoneerd door Gerian Peperkamp.
Met vriendelijke groet,

 

Het TSO opvangteam van De Thuisclub

Tenslotte …

… maken we ons op voor de laatste week van dit schooljaar. Weekbrief 40 komt i.v.m. de eindmusical op donderdag 7 juli uit. Ik wens ieder een plezierige week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.