Weekbrief 40

Groep 8

Gisteravond nam groep 8 op spetterende wijze afscheid van hun basisschooltijd. Ze voerden de musical “Feestlift” op en stalen daarbij de harten van alle aanwezigen. Daarna lieten de ouders zich horen door een lied en met een mooie video. Iedere leerling kreeg een eigen gedicht voorgedragen en een prachtig herinneringsboek.

We wensen onze schoolverlaters veel succes op hun nieuwe school. We zullen ze nauwgezet blijven volgen (we krijgen gedurende de voortgezet onderwijsloopbaan alle cijfers toegestuurd), maar hopen ze ook nog af en toe zelf te zien.

We zijn ervan overtuigd dat ze allen goed toegerust zijn voor de school die ze in augustus gaan bezoeken.

We namen gisteren ook afscheid van een aantal ouders. Ook hen gaan we missen. Een aantal ouders is gedurende de afgelopen jaren zeer actief geweest in diverse gremia van de school. Ik dank u daar hartelijk voor, uw medewerking heeft de ESV mede gemaakt tot wat hij nu is.

Tenslotte een woord van dank voor de ouders die hebben meegewerkt aan het welslagen van de avond. Ouders de de musical hielpen instuderen, ouders die decors maakten, ouderraadsleden die de catering verzorgden, enz. U behoorde ook tot de sterren van de avond.

Van De Thuisclub

Beste ouders en verzorgers,

Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen al om 12.00 uur uit, waardoor er geen TSO zal zijn. Aanstaande donderdag zal de laatste overblijf dag zijn van dit schooljaar.

Reminder: Wijzigingen doorgeven
Eventuele wijzigingen in TSO dagen kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar TSO coördinator Diana Cormio: diana@dethuisclub.nl of door een TSO mutatieformulier in te vullen. Het mutatieformulier kunt u vinden in uw oudergedeelte van Niokids. Daarnaast liggen er in het BSO lokaal op school ook mutatieformulieren.

Het opvangteam wenst alle ouders, kinderen en leerkrachten van de ESV een fijne zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet

De Thuisclub

Vakantie

Vrijdag om 12.00 uur begint de zomervakantie. Lekker lang niets doen. Heerlijk … maar niet zo goed voor de leerstof van de kinderen. Veel stof wordt vergeten. die halen wij weer op in de eerste week. Voor alle kinderen is het echter van belang dat ze blijven lezen. Vooral de leerlingen in de groepen 3, 4 en 5 hebben er veel baat bij als ze – liefst dagelijks – lekker blijven lezen. Samen op de bank met een boek: heerlijk!

Alle medewerkers van de ESV wensen onze leerlingen en hun ouders een heerlijke vakantie toe. Op vrijdag 8 juli begint om 12.00 uur de vakantie, op maandag 22 augustus verwachten we de kinderen om 8.30 uur weer allen gezond en veilig terug te zien.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.