Weekbrief 1

Nieuw jaar

De kop is er weer af. Alle leerlingen hebben de weg naar hun nieuwe lokaal gevonden en de nieuwe leerlingen hebben de juf of meester en het gebouw inmiddels leren kennen. Welkom allemaal en tezamen gaan we er een goed jaar van maken!

Nieuwe baan

Zoals het bestuur u al heeft medegedeeld heb ik per 1 oktober 2016 een benoeming aanvaard als directeur van de Cornelis Vrijschool te Amsterdam. Het is deels een soortgelijke school als de ESV (één bestuur, één school) deels een geheel andere school (nauwelijks een speelplein). De school is gelegen aan een klein verkeersluw straatje tussen het Van Goghmuseum en de P.C.Hooftstraat. Wat ik meeneem naar de nieuwe school zijn herinneringen aan elf plezierige ESV-jaren (leerlingen, ouders, collega’s), veel ervaring en kennis (ik weet inmiddels veel van bosonderhoud) en vooral nieuwsgierigheid hoe het op de andere school eraan toe gaat. De komende vijf en een halve week zet ik me nog volledig in voor de ESV en ook daar heb ik zin in.

Informatieavond

Op woensdag 7 september wordt de jaarlijkse informatieavond gehouden. Van 19.00 – 20.00 uur geven de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 informatie, van 20.15 – 21.15 zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt. Van 20.00 – 20.15 uur is er pauze en wordt koffie/ thee geschonken bij de keuken.

Schoolreis

U bent gewend dat we tijdens de eerste drie weken van het jaar met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis gaan. Dit jaar doen we dat niet. We gaan nu aan het einde van het jaar en wel tijdens de laatste schoolweek. Op 3 juli 2017 zijn de groepen 1 t/m 7 niet op de ESV, maar …….

Schoolfotograaf

Op 9 september komt de schoolfotograaf weer langs. We doen het dit jaar iets anders dan vorige jaren. Daar schrijf ik later over.

Studiedagen

Op 16 en 19 september zijn er twee studiedagen voor het team. De school is die dagen gesloten. U hebt de mogelijkheid een lang weekeinde weg te gaan.

Als leerkrachten bespreken we drie verschillende onderwerpen:

  • hersenontwikkeling van het jonge kind in relatie tot beweging
  • hoe kunnen we ons terrein beter inzetten voor het onderwijs
  • communicatie tussen school en ouders

Regenwaterafvoer

Tijdens de zomervakantie is de regenwaterafvoer op ons gehele terrein losgekoppeld van het riool. Het regenwater zakt nu de grond in wat verdroging tegengaat. Op de plaatsen waar het water te lang blijft liggen is er juist een afvoer aangebracht, opdat het water sneller wegtrekt.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe en geniet nog van het mooie weer!

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.