Weekbrief 2

Maak kennis met het Centrum voor Jeugd en Gezin.                                           

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders terecht kunnen voor alle vragen over gezond en veilig opgroeien en opvoeden.

De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn vanuit het Centrum voor jeugd en Gezin beschikbaar voor vragen van ouders en school. Wij zullen regelmatig op school aanwezig zijn.

Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij opvoedingsvragen. Bijvoorbeeld: “ Mijn kind slaapt zo onrustig, valt laat in slaap of is vroeg wakker !?”

“Mijn kind wordt gepest op school, wat kan ik als ouder daar aan doen?”

Wij kunnen door school en door u gevraagd worden om mee te denken wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit of wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en gezondheid.

U kunt ons bereiken via de intern begeleider van de school of ons rechtstreeks bellen.

Gerian VerhoevenWilleke van Laar

  •  Gerian Verhoeven                       Willeke van Laar- Risamasu
  • Jeugdverpleegkundige                  Schoolmaatschappelijk werker  
  • 06-31997332                                 06-15024755
  • gerian.verhoeven@vggm.nl          wrisamasu@opella.nl        

 SoVa

Op 28 september starten de Sociale Vaardigheidstrainingen weer. Als u uw kind(eren) hiervoor wilt aanmelden kan dit tijdens de informatieavond van 7 september aanstaande.

Informatieavond

Op 7 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. In iedere groep wordt informatie gegeven over het vakkenpakket en andere de klas betreffende zaken. Ook krijgt u een informatieboekje specifiek over de groep van uw kind(eren). Vanaf die dag vindt u de nieuwe schoolgids op onze website.

Programma:

  • 19.00-20.00 Informatie groep 5 t/m 8
  • 20.00-2015  Pauze in de grote hal
  • 2015-21.15  Informatie groep 1 t/m 4

Alle informatiebijeenkomsten van de groep worden in het lokaal gegeven.

In de pauze wordt er kort informatie gegeven over een ouderavond over onderstaande vragen.

Mam, je luistert niet ….

Herkent u deze zin? Of is het juist andersom en heeft u het gevoel dat er juist niet naar u geluisterd wordt.

Hoe zit dat eigenlijk met de relatie tussen ouder en kind. Wat maakt opvoeden soms zo moeilijk en toch ook zo leuk? Hoe ga je als ouder om met het kind dat vaak aandacht vraagt en grenzen opzoekt? Past het gedrag van mijn kind wel bij zijn leeftijd en welke plaats neem ik als ouder in binnen het gezin?

Spelen bovenstaande vragen ook bij u of wilt u er graag meer over weten? Dan nodig ik u van harte uit op de ouderavond van dinsdag 13 september aanstaande van 20.00  – 22.00 uur.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over bovenstaande onderwerpen en gaan we met elkaar in gesprek.

Ter inspiratie:

“Als jij verandert,  verandert het kind met je mee.” !

Claudia van Hout

Kindercoach flow-r

Schoolfotograaf

Op 9 september komt de schoolfotograaf weer naar school. We doen het dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. In weekbrief 3 zal het rooster staan.

Overlijden

Maandag bereikte ons het bericht dat mevrouw Truus Bouwman op 27 augustus na een kort ziekbed is overleden. Truus is penningmeester van het bestuur geweest en heeft gedurende vele jaren alle werkzaamheden verricht voor de ouderbijdrage. We hebben alleen maar goede herinneringen aan het vele werk dat Truus voor de school heeft verricht en haar inspirerende persoonlijkheid. We wensen de familie veel sterkte toe.

Groep 2

Met onmiddellijke ingang krijgt groep 2 op dinsdagmiddag les van Jeffrey Moerland en eens per maand van Marjan de Kloet. Manny Kamphuis geeft remedial teaching.

Tenslotte …

… hoop ik dat het stukje over de opvoedingsvragen van ons allemaal u inspireert dit keer wel naar de ouderavond over opvoeding te komen. We horen van velen van u dat het u bezig houdt. Toch komen er maar weinig ouders naar de opvoedinformatieavonden. Daar ligt de kans om te zien dat uw vragen de vragen van vrijwel ieder ander zijn en hier ligt de kans om er met elkaar over te spreken in het bijzijn van Claudia van Hout, die ervoor gestudeerd heeft en informatie kan toevoegen. En wees gerust, ik heb me geregeld afgevraagd waarom 250 kinderen op school naar me luisteren, maar mijn eigen zoon (soms) niet.

Ik wens u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens alle teamleden,

W. A. J. Fritz.