Weekbrief 3

Informatieavond

Vanavond wordt de jaarlijkse informatieavond gehouden. Het programma:

  • 19.00 – 20.00 uur informatie van de groepen 5 t/m 8
  • 20.00 – 20.15 uur: pauze met voorlichting in grote hal
  • 20.15 – 21.15 uur: informatie van de groepen 1 t/m 4

Er liggen veel gevonden voorwerpen op school. Vanavond kunt u in de BSO ruimte de gevonden voorwerpen bekijken en eigendommen van uw kind(eren) eruit halen. Wat achterblijft wordt donderdag of vrijdag naar het Leger des Heils gebracht.

Schoolfotograaf

Vrijdag 9 september komt de schoolfotograaf weer naar school. We hebben dit keer een andere dagindeling dan eerdere jaren. Het programma:

  • 8.30 – 12.00 uur: groepsfoto’s, individuele foto’s van de groepen 1 t/m 5 en broertjes en zusjes die de ESV bezoeken
  • 12.00 – 13.00 uur: broertjes en zusje, waarvan één of meer niet de ESV bezoeken (speelzaal)
  • 13.00 – 15.00 uur: groeps- en individuele foto’s van de groepen 5 t/m 8

Mam, je luistert niet ….

Herkent u deze zin? Of is het juist andersom en heeft u het gevoel dat er juist niet naar u geluisterd wordt.

Hoe zit dat eigenlijk met de relatie tussen ouder en kind. Wat maakt opvoeden soms zo moeilijk en toch ook zo leuk? Hoe ga je als ouder om met het kind dat vaak aandacht vraagt en grenzen opzoekt? Past het gedrag van mijn kind wel bij zijn leeftijd en welke plaats neem ik als ouder in binnen het gezin?

Spelen bovenstaande vragen ook bij u of wilt u er graag meer over weten? Dan nodig ik u van harte uit op de ouderavond van dinsdag 13 september aanstaande van 20.00  – 22.00 uur.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over bovenstaande onderwerpen en gaan we met elkaar in gesprek.

Ter inspiratie:

“Als jij verandert,  verandert het kind met je mee.” !

Claudia van Hout

Kindercoach flow-r

Avondvierdaagse

Elk jaar loopt de ESV mee met de avondvierdaagse.

Dit wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers.

Zij inventariseren welke kinderen er meelopen, tellen het inschrijfgeld zorgen voor de medailles en lopen voorop tijdens de avondvierdaagse.

Vanaf volgend jaar hebben we nieuwe begeleiders voor de 5 km nodig. De huidige schuiven door naar de 10 km.

Daarnaast wordt er elk jaar voor wat lekkers gezorgd tijdens de rustpauze. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers.

Mocht u interesse hebben heeft u dit schooljaar de mogelijkheid om mee te lopen en te zien wat het inhoudt.

Voor vragen neem gerust contact op met

José Höppener 06 24 23 03 03

Sonja Dam         06 40 09 79 85

Danielle van der Mast  0646090652

We hopen dat u niet schroomt en ons gezellige team komt versterken.

Tenslotte …

.. hoop ik u allen vanavond te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.