Weekbrief 4

Studiedagen

Op vrijdag 16 en maandag 19 september is de school gesloten wegens twee studiedagen. Een heerlijke gelegenheid voor een lang weekeinde tegen laagseizoen prijzen. De leerkrachten zijn deze dagen allen aanwezig om de volgende onderwerpen te bespreken:

Vrijdagochtend: Wat is de invloed van beweging op de ontwikkeling van de hersenen bij het jonge kind

Vrijdagmiddag: hoe kunnen we ons mooie terrein onderwijskundig beter inzetten

Maandag gehele dag: communicatie met ouders; omgang met agressie

Brandweer

Dinsdagmiddag was de brandweer op school aanwezig. Op de website kunt u hier een stukje over lezen. We hebben het voor de leerlingen stil gehouden. Als de brandweer met zoveel wagens en personen langs komt is de kans aanwezig dat het materieel moet uitrukken voor een echte brand. Dat was ook zo. Om één uur, de afgesproken tijd, waren alle brandweermannen nog aan het werk bij een ongeluk op de A12. Gelukkig was dat vuurtje snel geblust, waardoor er toch nog een uur overbleef voor de leerlingen van de ESV.

Ouderavond

Op dinsdag 13 september hielden we een ouderavond over het stellen van grenzen. Er waren ondanks de hitte zeven ouders, die een interessante presentatie te zien kregen en zelf ervaringen konden uitwisselen.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe en een fijn lang weekeinde. De temperaturen gaan naar meer gemiddelde waarden voor deze tijd van het jaar en bieden de mogelijkheid om leuke activiteiten te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.