Weekbrief 5

Boekenavond

In de kalender staat dat de jaarlijkse boekenavond op 12 oktober wordt gehouden. Dit wordt aangepast. De boekenavond vindt dit jaar op dinsdag 11 oktober plaats. Voor de boekhandel, die jaarlijks een stand heeft, is 12 oktober niet mogelijk. In de kalender is dit al aangepast.

Studiedagen

Ik hoop dat u de gelegenheid te baat heeft genomen om het lange weekeinde uit te buiten. De teamleden hebben twee nuttige dagen achter de rug. We weten  veel meer over het belang van bewegen in relatie tot het leren en de totale hersenontwikkeling en gaan ons de komende tijd beraden over welke invloed dit heeft op ons lesprogramma. We hebben nagedacht hoe we ons terrein meer in kunnen zetten voor het onderwijs en zijn gestart met les ontwerpen.

Tenslotte hebben we veel gesproken over communicatie. Welke slagen kunnen we daar maken, zijn we nog modern en willen we dat zijn, enz.

Het waren nuttige dagen, die zeker hun invloed zullen hebben.

SoVa

Niet alle ouders van kinderen uit de komende SoVa ronde hebben zich opgegeven voor een intakegesprek. Op 28 september start de komende ronde.

Tenslotte …

… wens ik u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.