Weekbrief 6

De laatste

Voor mij is dit de 446e weekbrief die ik voor de ESV schrijf en de laatste. Na elf jaar en zes weken laat ik de Edese Schoolvereniging met een gerust gevoel achter. De jaren die ik hier mocht werken heb ik tezamen met het team de volgende initiatieven genomen:

  • Invoeren van Engels in alle groepen op EarlyBird niveau
  • Sociale Vaardigheidstraining
  • Taakspel (is niet doorgezet)
  • GIP-model
  • Peer-mediation
  • Bewegen op muziek met hierbij verantwoordelijke taken voor groep 8
  • Vervanging methoden voor nieuwe die op 3 niveaus werken en een hoog niveau hebben

Verder is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs gekomen en is het buitenterrein onder handen genomen. Hierin heeft vooral het bestuur het voortouw genomen.

Ik ben zeer tevreden over de leerresultaten en laat de school dan ook met een gerust gevoel achter voor mijn nog onbekende opvolger.

Ik dank alle ouders voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. Ik heb veel waardering voor de inzet die u voor de school heeft. Ik wens alle leerlingen en mooie toekomst toe.

Opvoedspreekuur

Op 27 oktober van 8.30 – 9.30 uur is er in de personeelskamer een opvoedspreekuur. Dit zal om de vier à vijf weken herhaald worden. Er zijn medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig die vragen kunnen beantwoorden op lichamelijk en opvoedkundig gebied. U kunt daarbij denken aan plasproblemen, bedtijden, eetproblemen, alles wat met opvoeden te maken heeft, enz. Eet uw kind moeilijk? Met de verpleegkundige kunt u dit bespreken. Voor grotere problemen wordt er een afspraak gemaakt om er in alle rust over van gedachten te kunnen wisselen.

We merken dat er bij veel ouders behoefte is om met iemand te spreken over het grootbrengen van de kinderen. De opvoedavonden werden echter zeer slecht bezocht. Hopelijk maakt u gebruik van de gelegenheid die zich nu voordoet om in alle rust kleine (en grote) vragen te stellen of om met iemand te sparren. We proberen dit een aantal keren en maken daarna de balans op. Als er veel gebruik van wordt gemaakt, wordt het opvoedspreekuur een gewoonte, als er geen gebruik van wordt gemaakt stoppen we ermee.

Tenslotte …

… dank ik u nogmaals voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en wens ik iedereen veel geluk en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

W. A. J. Fritz.