Weekbrief 8

Beste weekbrieflezer,

In deze laatste brief voor de herfstvakantie kunt u lezen over de volgende onderwerpen: de boekenavond, de twee juffen Hanneke, de ouderavonden en een feestelijk agendapunt.

 

Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’

Op dinsdag 11 oktober jl. was de jaarlijkse boekenavond. Het was weer een druk bezochte, gezellige avond. Er waren dit jaar ook veel opa’s en oma’s! Voor een uitgebreid verslag van deze avond kunt u hier verder lezen.

 

En toen was er nog maar een….

Afgelopen dinsdag namen wij afscheid van juf Hanneke Reitsma. Zij heeft tijdens het zwangerschaps- en ouderschapsverlof de lessen van de andere juf Hanneke waargenomen. Wij hebben met veel plezier met haar samengewerkt en wensen haar succes met het opzetten van een tweede plusklas in Bennekom.

Na de herfstvakantie is juf Hanneke van der Valk op de maandag en donderdag weer in groep 3: Welkom terug!

 

Ouderavonden  

Op maandag 24 oktober krijgt u de uitnodiging voor de ouderavond op maandag 7, woensdag 9, of dinsdag 15 november.

Voor de kleutergroepen is de avond facultatief: een aantal ouders wordt door de leerkracht uitgenodigd, maar u kunt ook zelf om een gesprek vragen. De intekenlijst hangt na de vakantie bij het lokaal van uw kind.

Bij alle groepen ligt de focus tijdens het gesprek op het welbevinden van uw kind(eren). In de groepen 5 t/m 8 kunt u de cijferkaart met behaalde cijfers voor de methodetoetsen inzien. In groep 8 wordt ook het preadvies besproken.

 

 De goedheiligman

 Voor uw agenda: op woensdag 23 november is de surpriseavond voor de ouders van de kinderen van de Giraffen, Olifanten, Stokstaartjes, groep 3 en 4. Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur. De kinderen van groep 8 maken op deze avond de surprises voor groep 5. Zij gaan om uiterlijk 20.30 uur naar huis.

 

Ten slotte…..

 

…wensen wij u en uw kind(eren) een heel fijne herfstvakantie en verwachten wij de kinderen

op maandag 24 oktober uitgerust weer op school!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de teamleden,

 

Christa Immink en Veronica Herkendaal