Weekbrief 10

Volgende week is er niet alleen het Nationale Schoolontbijt, maar ook de start van het School Fruit Programma. Verder… de ESV goed bekeken, Centrum Jeugd en Gezin, beleid hoofdluis en een foutje in het ouderportaal van Parnassys.

 

EUROPEES SCHOOLFRUITPROGRAMMA

Op dinsdag 8 november a.s. starten we met het Europees Schoolfruitprogramma. Vanaf woensdag 9 november krijgt uw kind(eren) elke woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de ochtendpauze fruit of groente op school. Dit project loopt tot en met april 2017. We maken ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het digibord. Kids&Schoolfruit levert voor alle kinderen wekelijks drie stuks vers en gevarieerd fruit of groente om hen met zoveel mogelijk verschillende soorten kennis te laten maken. Direct van de teler, dus super vers. Het aanbod dat zij leveren is verschillende soorten appel en peer, mandarijn, banaan, komkommer, wortelen, pruimen en divers soorten seizoens fruit.

 

PROMOTIEFILM ESV

Niek Bink heeft het vorige schooljaar al opnamen gemaakt, daar kwamen de opnamen van dit schooljaar bij en hier is hij dan: de promotiefilm van onze school! Wanneer u op deze link klikt, komt u bij het filmpje. Niek Bink is de vader van Tigo (groep 3) en Thijs (Stokstaartjes).

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZONDHEID

Afgelopen donderdag was het eerste moment van het opvoedspreekuur van het CJG, waar u al uw vragen kwijt kunt wat betreft opvoeding van uw kind(eren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over slaaptijden, eetgedrag van uw kind e.d. Het eerstvolgende reguliere moment is op donderdag 1 december van 8.30 tot 9.30 uur in de personeelskamer. Indien u niet weet waar deze is, kunt u dit aan elk personeelslid vragen.

U kunt ook rechtstreeks contact op nemen met het CJG. De gesprekken vinden plaats op een voor u prettige plek. Dit kan op school zijn, maar ook bij u thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor contactgegevens kunt u op deze link klikken.

 

HOOFDLUISBELEID

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op school. Immers, er komen veel mensen bij elkaar waardoor besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht wordt. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Wij nemen voorzorgsmaatregelen om verspreiding te beperken en u controleert en behandelt zo nodig uw kind(eren).

Een ouderwerkgroep controleert met ondersteuning van de GGD de kinderen ± 6x per jaar op hoofdluis en vaker wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd. Alle ouders worden van tevoren door middel van de weekbrief op de hoogte gebracht over de datum van de controle. Wanneer er hoofdluis bij uw kind wordt ontdekt, wordt dit door de leerkracht, of door de voorzitter van de ouderwerkgroep aan u meegedeeld.

Om verdere uitbreiding te voorkomen verzoeken wij u uw kind op te halen zodat u direct met de behandeling kunt beginnen. U krijgt daarover informatie mee.

Alle kinderen krijgen van school een op naam gestelde luizenzak, waar zij hun jas in kunnen doen.

 

OUDERAVOND IN PARNASSYS

De indeling van de ouderavonden doen wij altijd handmatig: elke leerkracht vult de lijst in en zet de broertjes en zusjes bij de andere groepen op de juiste plek. Parnassys heeft een programma dat dat kan doen en dat wilden we eens proberen. Handig en mogelijk voor de volgende gespreksronde te gebruiken.

Nou moeten we alles wat we in Parnassys doen activeren, voordat het bij u, ouders terechtkomt. Bij dit onderdeel niet en dus gebeurde het, dat er via Parnassys, een geheel andere indeling voor de ouderavond te zien was. Oeps!

Inmiddels is alles gedeactiveerd en heeft u de papieren uitnodiging ontvangen. Bij de kleutergroepen zijn de oudergesprekken facultatief, niet iedereen ontvangt een uitnodiging. Mochten we overgaan op de online uitnodiging, krijgt u vooraf een melding hiervan.

 

 

Tenslotte …

… wensen wij u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de teamleden,

Veronica Herkendaal en Christa Immink

 

AGENDA

 
Maandag 7 november Ouderavond
 
Woensdag 9 november Start School Fruit
 
Woensdag 9 november Ouderavond
 
Vrijdag 11 november Nationaal Schoolontbijt om 8.30 uur
 
Dinsdag 15 november Ouderavond
 
Woensdag 23 november Surpriseavond (19.00 – 20.30 uur)
 
Donderdag 1 december Opvoedspreekuur (vrije inloop van 8.30 – 9.30 uur)
 
Maandag 5 december Sinterklaasviering (alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij)
 
Woensdag 21 december Kerstdiner
 
Vrijdag 23 december Kerstmiddag alle kinderen zijn vrij om 12.00 uur
 
Maandag 26 december Kerstvakantie
 
Maandag 9 januari 2017 1e Schooldag na de kerstvakantie