Weekbrief 11

In deze weekbrief de volgende onderwerpen: de advertentie voor de nieuwe directeur, wie wil zitting nemen in het bestuur, Kijkwijzer bezoek Early Bird, informatie over het groente- en fruitprogramma, tafelen in groep 4, kerstballen gezocht en een gevonden voorwerp….

 

Beste ouders, verzorgers en geïnteresseerden,

Zoals jullie weten is recent de vacature ontstaan voor de rol van directeur van de ESV. Het betreft een functie van 0,8 FTE. De reden is dat op basis van de werkzaamheden is gebleken dat de functie inhoudelijke taken in 4 dagen zijn te verrichten. De resterende 0,2 FTE zijn bestemd voor een parttime financieel administratief medewerker en een “allround conciërge”. Verdere informatie hierover volgt spoedig.

Wij zijn er zeer bij gebaad dat u als lezer de vacature in uw eigen netwerk deelt en/of doorstuurt, om de bekendheid zo groot mogelijk te maken. Om bij direct de vacature te komen kunt u hier klikken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Martijn de Jonge

 

Oproep Bestuurslid ESV

De ESV is een vereniging waarvan de ouders lid worden zodra hun kind op de ESV is geplaatst. Zoals elke vereniging heeft de ESV een bestuur dat bestaat uit leden van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren beleid op o.a. de gebieden personeel, onderhoud van het gebouw en terrein, financiën en onderwijs.

In de algemene ledenvergadering (ALV) wordt door het bestuur jaarlijks (in juni) een toelichting gegeven aan de leden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad (LR). De LR houdt toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het bestuur heeft tevens nauw contact met de Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft voor bepaalde onderwerpen instemmings- c.q. adviesrecht.

Statutair bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden. Het huidige bestuur bestaat uit Daphne Beerepoot (voorzitter), Taco Hols (penningmeester), Koen Weel (secretaris) en 2 algemeen bestuursleden Martijn de Jonge en Marnix Ferwerda.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, enthousiaste ouders, die mee willen denken over de kwaliteit van de ESV in de breedste zin van het woord. Het is leerzaam en interessant om met de medebestuursleden en de directie met veel verschillende onderwijskundige aspecten in aanraking te komen en daar invloed op uit te kunnen oefenen.

Wilt u betrokken zijn bij het beleid van de ESV? Wilt u meer kennis opdoen van het onderwijs en wilt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van de ESV, dan is een functie als bestuurslid iets voor u.

Bent u enthousiast en geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Koen Weel (bestuur@esvede.nl). Wij maken graag kennis voor een oriënterend gesprek.

Namens het bestuur

Koen Weel

 

Kijkwijzerbezoek EarlyBird

Vanuit EarlyBird wordt om de 4 à 5 jaar gekeken hoe het Engels op de bij hen aangesloten scholen gegeven wordt.

Vandaag werd dat in groep 3, 5 en 7 gedaan door Karel Philipsen, directeur van EarlyBird en Kees de Bot, emeritus professor van de universiteit Groningen. De laatste heeft voor EarlyBird onderzoeken gedaan en internationaal veel gepubliceerd over vroeg vreemdetalenonderwijs.

Naast de klassenbezoeken was er een gesprek met een aantal kinderen van groep 8, Theo te Brake en Veronica Herkendaal.

 

Het Fruitprogramma

Deze week zijn we gestart met wortels, vandaag een appel en morgen een peer.

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen.

Via de volgende link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. U kunt zich daar als contactpersoon aanmelden.

Voor meer informatie gaat u naar  www.euschoolfruit.nl.

 

Gezellig tafelen in groep 4

In groep 4 zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels, om de tafels goed te kunnen beheersen is het van belang om ook thuis de tafels te oefenen. De kinderen zijn nu de tafel van 5 aan het leren en hebben de tafels van 1, 2 en 10 reeds gehad.

Naast het gezellig samen tafels oefenen zijn er ook diverse websites op internet te vinden, zoals www.tafelsoefenen.eu (klik hier om direct naar de website te gaan).

 

Oude kerstballen gezocht in groep 3

Het is nog vroeg, maar groep 3 is voor de kerst knutselochtend op zoek naar “oude” kerstballen. Dit mogen zowel plastic als gewone ballen zijn. Deze kunt u inleveren bij de leerkrachten van groep 3.

 

Gevonden voorwerp

Vorige week is er een zgn. “hoedenplank” op straat gevonden aan de kant van de parkeerplaatsen. Mocht u deze kwijt zijn: hij staat in het halletje bij de gele toegangsdeur.

 

AGENDA

 
Vrijdag 11 november Nationaal Schoolontbijt om 8.30 uur
  Eerste kookles groep 6
 
Dinsdag 15 november Ouderavond
 
Woensdag 23 november Surpriseavond (19.00 – 20.30 uur)
 
Donderdag 1 december Opvoedspreekuur (vrije inloop van 8.30 – 9.30 uur)
 
Maandag 5 december Sinterklaasviering (alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij)
 
Woensdag 21 december Kerstdiner
 
Vrijdag 23 december Kerstmiddag alle kinderen zijn vrij om 12.00 uur
 
Maandag 26 december Kerstvakantie
 
Maandag 9 januari 2017 1e Schooldag na de kerstvakantie
 
Maandag 16 januari 2017 Start midden periode cito-toetsen