Weekbrief 14

Vanavond op tv: Het Instituut

Op 23 juni jl. hebben de groepen 4 t/m 7 meegedaan aan het programma ‘Het Instituut’. Het is een populair wetenschappelijk programma van de publieke omroep. In het programma werden 100 volwassenen een week opgesloten in het Akoesticum. Een van de experimenten was het memory spel tussen jong en oud, waarbij de verwachting was, dat jong vaker zou winnen dan oud. Vanavond de ontknoping op

NPO 1 van 21.30 tot 22.15 uur.

 

“Sinterklaasje kom maar binnen…”

Op maandag 5 december verwachten wij de Sint en zijn Pieten om 8.30 uur op school. De parkeerruimte bij de ingang van de onderbouw wordt voor de ontvangst van de goedheiligman vrijgehouden.

Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom: u kunt achter de groepen langs het pad plaats nemen.

Om 12.30 uur zwaaien wij Sinterklaas en zijn gevolg uit: ook dan is er parkeerruimte gereserveerd voor het vervoermiddel van de Sint.

 

Verlof aanvragen voor uw kind

Het komt wel eens voor dat u verlof voor uw kind wilt vragen. Daarvoor zijn duidelijke regels. Die staan vast in de zogenaamde leerplichtwet. Ook onze school houdt zich aan deze wet.

Het is handig dat u die regels ook kent. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om dringende redenen, anders kunnen we geen verlof geven. De wet geeft de volgende dringende redenen:

 1. Vakantie buiten de schoolvakanties om (eenmaal per jaar) als uw werkgever een verklaring afgeeft dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt i.v.m. uw werkzaamheden;
 2. Door uw werkgever aangewezen verplichte vakantie;
 3. U bent zelfstandig ondernemer en kunt vanwege de werkzaamheden niet in de schoolvakanties uw vakantie opnemen. Hiervoor een verklaring op papier met uw bedrijfsnaam/logo, waarbij u duidelijk aangeeft waarom u niet in één van de schoolvakanties uw vakantie kunt opnemen;
 4. Ziekte van ouder(s), waarbij er een verklaring van een arts overlegd moet worden;
 5. Huwelijk van een familielid (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 6. Ernstige ziekte in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 7. Ernstige ziekte van de ouder(s);
 8. Verhuizing van het gezin;
 9. Een huwelijksjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 10. Een ambtsjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 11. Een sterfgeval in de naaste familie;

Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u een heel andere – in uw ogen dringende – reden hebt om verlof te vragen. Daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Hij mag uw verzoek beoordelen en eventueel verlof toekennen. In principe zal er echter geen verlof voor andere redenen worden gegeven.

In gevallen waarbij u het niet eens bent met de beslissing van de school, kunt u uw verzoek voorleggen aan bureau Leerling zaken van de gemeente Ede.

Voor verlof van meer dan tien dagen dient u eveneens een verzoek in te dienen bij genoemd bureau Leerlingenzaken.

 

Kinderpostzegels

Al sinds vele jaren werken onze groepen 7 en 8 mee aan de Kinderpostzegelactie.

Met de opbrengsten kan de stichting heel veel kinderen in binnen- en buitenland helpen. Groep 7 heeft dit jaar € 4831,79 opgehaald en groep 8 € 2880,97.

Samen dus het fantastische bedrag van € 7712,76! Wij zijn trots op onze leerlingen en bedanken hen voor hun tijd, inzet en betrokkenheid.

In totaal is er voor € 9,3 miljoen bij elkaar gebracht

 

Ten slotte….

…wensen wij iedereen een heel fijne Pakjesavond!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de teamleden,

Veronica Herkendaal en Christa Immink

 

AGENDA

Maandag 5 december Sinterklaasviering (alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij)
 
Woensdag 21 december Kerstdiner
 
Vrijdag 23 december Kerstmiddag: alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
 
Maandag 26 december Kerstvakantie
 
Maandag 9 januari 2017 1e Schooldag na de kerstvakantie
 
Vrijdag 13 januari 2017 Luiscontrole
 
Maandag 16 januari 2017 Start midden periode cito toetsen
 
Donderdag 4 februari 2017 Laatste dag cito toetsen
 
Dinsdag 14 februari 2017 Ouderavond
 
Maandag 20 februari 2017 Ouderavond
 
Woensdag 22 februari 2017 Ouderavond