Weekbrief 18

Afwezigheid juf Francis

Aan het eind van het vorige jaar werd duidelijk, dat juf Francis een hernia heeft. Zij moet rust houden, volgt fysiotherapie en heeft pijnbestrijding. Begin februari weten we of dat voldoende is, of dat zij toch geopereerd moet worden. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 geven zelf de lessen Engels. Hierbij krijgen ze ondersteuning op afstand door juf Francis zelf.

Mocht u een kaartje willen sturen, kunt u haar adres aan de klassenleerkracht vragen.

 

Training sociale vaardigheden (SoVa)

Wat is SoVa training?

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat een kind hierbij ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om dit middels deze training te doen.

Voor wie is SoVa training?

Te denken valt aan kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier contact met anderen te maken: door onzekerheid of juist het tegenovergestelde. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen en/ of te reageren.

De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten van ruim een uur, die om de week plaats vinden. Dit is altijd op de woensdag, onder schooltijd.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

  1. De luisterhouding/ het geven en ontvangen van complimenten
  2. Vragen of je mee mag doen/ reageren op “Nee”
  3. Onderhandelen (de ander wil iets anders dan jij)
  4. Reageren op de ander/ Nee zeggen – keuzes maken
  5. Omgaan met kritiek
  6. Omgaan met pesten en plagen/ zeggen dat je last hebt van een ander

De kinderen krijgen huiswerk en dat is vooral praktisch: het bestaat uit het oefenen van de vaardigheid die tijdens de bijeenkomst aan de orde is geweest. Dat betekent dat uw kind de situatie moet leren herkennen en de geleerde zaken moet leren toepassen.

Over de situatie moet in het kort iets opgeschreven worden. Het helpt bij de bewustwording en dient als geheugensteuntje bij de bespreking in de groep.

De eerste training is gisteren met de kinderen afgesloten en op woensdag 18 en 25 januari is de evaluatie met de ouders.Voor het lokaal van groep 8 ligt de intekenlijst voor het evaluatiegesprek.

Voor de ouders die hun kind hebben aangemeld voor de tweede ronde of nog willen aanmelden: de lijst voor het intakegesprek ligt ook voor het lokaal van groep 8

 

Het Fruitprogramma

Ook in dit nieuwe jaar krijgt uw kind(eren) op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de ochtendpauze een fruit-, of groentehapje. Deze week: appel, kiwi, peer. Volgende week: wortel, appel, kiwi.

 

Midden toetsen Cito

Op maandag 16 januari aanstaande starten we met de midden toetsen van het Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen meten de vaardigheden van uw kind(eren) over een langere periode. Voor de kinderen is het fijn als zij uitgerust en fit aan de toetsen kunnen werken. Vrijdag 3 februari is de laatste dag waarop er getoetst wordt.

In verband met het invoeren van de cito scores, wordt het toets gedeelte van het ouderportaal op vrijdag 13 januari gesloten. Op vrijdag 10 februari wordt het portaal weer geopend.

 

iPhone gevonden

Op zaterdag 24 december is er een iPhone in het Julianapark gevonden. Het vermoeden bestaat, dat deze tijdens de lampionnenoptocht is verloren. Mocht u, of uw kind de bezitter zijn, kunt u contact opnemen met uw groepsleerkracht.

 

AGENDA

Vrijdag 13 januari  Luiscontrole
 
Maandag 16 januari Start midden periode cito toetsen
 
Woensdag 18 januari SoVa evaluatiegesprek met ouders
   
Woensdag 25 januari SoVa evaluatiegesprek met ouders
   
Woensdag 1 februari SoVa intake gesprek met ouders
   
Woensdag 8 februari SoVa intake gesprek met ouders
   
Vrijdag 3 februari Laatste dag cito toetsen
 
Dinsdag 14 februari Ouderavond
   
Woensdag 15 februari Start SoVa training
   
Maandag 20 februari Ouderavond
 
Woensdag 22 februari Ouderavond
Vrijdag 24 februari School gesloten (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)

 

Ten slotte….wensen wij iedereen een fijne week, waarin de kinderen uitgerust op school komen….

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

Christa Immink en Veronica Herkendaal