Weekbrief 23

Herhaalde Oproep Bestuurslid ESV

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De ESV is een vereniging waarvan de ouders lid worden zodra hun kind op de ESV is geplaatst. Zoals elke vereniging heeft de ESV een bestuur dat bestaat uit leden van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren beleid op o.a. de gebieden personeel, onderhoud van het gebouw en terrein, financiën en onderwijs.

In de algemene ledenvergadering (ALV) wordt door het bestuur jaarlijks (in juni) een toelichting gegeven aan de leden. Het bestuur legt verantwoordelijk af aan de Ledenraad (LR). De LR houdt toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het bestuur heeft tevens nauw contact met de Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft voor bepaalde onderwerpen instemmings- c.q. adviesrecht.

Statutair bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden. Het huidige bestuur bestaat uit Daphne Beerepoot (voorzitter), Taco Hols (penningmeester), Koen Weel (secretaris) en 2 algemeen bestuursleden Martijn de Jonge en Marnix Ferwerda.

Omdat Daphne en Marnix in juni aftreden, zijn we op zoek naar minimaal twee nieuwe bestuursleden, enthousiaste ouders, die mee willen denken over de kwaliteit van de ESV in de breedste zin van het woord. Het is leerzaam en interessant om met de medebestuursleden en de directie met veel verschillende onderwijskundige aspecten in aanraking te komen en daar invloed op uit te kunnen oefenen.

Wilt u betrokken zijn bij het beleid van de ESV? Wilt u meer kennis opdoen van het onderwijs en wilt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van de ESV, dan is een functie als bestuurslid iets voor u.

Bent u enthousiast en geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Koen Weel (bestuur@esvede.nl). Wij maken graag kennis voor een oriënterend gesprek.

Namens het bestuur
Koen Weel

 

Kennis maken met…Martin Roes

Na een warm ontvangst door het team ben ik twee weken geleden gestart met mijn werkzaamheden als directeur van de ESV. Zoals u in de mededeling vanuit het bestuur hebt kunnen lezen, ben ik sinds 1998 werkzaam in het onderwijs. Ervaringen als leerkracht en leidinggevende heb ik opgedaan binnen het montessorionderwijs, speciaal onderwijs en klassikaal onderwijs. De uitdaging voor de komende periode is om samen met het team van de ESV te kijken wat de leerlingen van de ESV nodig hebben om ze de komende jaren voor te bereiden op hun toekomst. Een mooie en verantwoordelijke taak.

Verder ben ik getrouwd met Ingrid en trotse vader van twee dochters, Marit en Vera die beiden naar basisschool De Triangel in Ede gaan. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter en muzikant bij Showkorpsen Irene uit Ede en geniet ik zoveel mogelijk van mijn gezin.

De koffie staat altijd klaar om nader kennis te komen maken of informatie uit te wisselenmartin-roes. Vanaf deze week zal de weekbrief van mijn hand komen. Informatie voor de weekbrief mag u mailen naar directie@esvede.nl

Met vriendelijke groeten,

Martin Roes

 

Open Podium ESV

Voor elke vakantie is er een zogenaamd Showtime, waarbij de even en oneven groepen om en om een presentatie op het toneel doen. Dat kan zang, dans, of toneel zijn. Op donderdag 23 februari mogen alle kinderen die dat willen een optreden verzorgen: het eerste Open Podium. Muziekdocente Myra heeft het programma met de kinderen opgezet en zij verzorgt ook de presentatie Het verslag van deze voorstelling kunt u op vrijdag 24 februari op onze site vinden.

 

Gebaar Ede start Gebarenkidz! in Ede

‘Kijk je hand doe je zo’ als Mark uitlegt hoe je ‘I love you ‘ in gebarentaal doet.Hij staat te trappelen om in maart te beginnen met de cursus gebarentaal.

Het Gebaar Ede start in maart een cursus gebarentaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Gebarenkidz is een cursus waarin kinderen spelenderwijs leren communiceren in gebarentaal.In 5 lessen leren kinderen gebaren, expressie te gebruiken en dat zonder gebruik van hun stem.

De cursus vindt plaats in de aula aan de Oranjelaan (lokatie Koepelschool) in Ede. Steven Arissen, zelf werkzaam in het onderwijs, verzorgt de lessen. Kosten € 35,- Kinderen kunnen zich opgeven via gebaarede@hotmail.com Voor meer informatie:  www.gebaarede.nl

 

Start training Sociale Vaardigheid: woensdag 8 maart

Bij het lokaal van groep 8 ligt de intekenlijst voor de intakegesprekken.

Deze zijn op woensdag 22 en donderdag 23 februari.

 

Fruit volgende week

Woensdag    22-02  appel

Donderdag   23-02  Honey Dew Meloen

 

Landelijke Sterrenwaarneemavonden ook bij Astra Alteria!

Op vrijdagavond 3 en zaterdagavond 4 maart is er weer gelegenheid voor leden en belangstellenden om naar de sterren te komen kijken en presentaties over het heelal bij te wonen. De waarneemavonden worden gehouden op het erf van het Dagactiviteitencentrum “In Goede Aarde” aan de Doesburgermolenweg 8, 6718 TR Ede (http://tinyurl.com/h24eeoa). Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom! Vooraf aanmelden hoeft niet. Toegang voor niet leden van Astra Altria: € 2,00.

In de winteravonden valt er altijd veel te beleven aan de sterrenhemel!

De avonden bestaan uit het doen van waarnemingen met het blote oog, de telescoop en verrekijker met instructie door amateur astronomen. Ter afwisseling van het waarnemen worden er parallel presentaties gegeven in de (verwarmde) activiteitenruimten van “In Goede Aarde”. Deze presentaties betreffen uitleg over allerlei sterrenbeelden a.d.h.v. het computerplanetarium ‘Stellarium’, de opbouw van ons Zonnestelsel en de reizen naar de Maan. En ook bij  bewolkt weer vinden deze presentaties plaats.

In het ‘Rustpunt’ wordt uitleg gegeven over de opbouw van ons Zonnestelsel met een eetbare model daarvan. Iedereen die een verrekijker of telescoop heeft wordt in de gelegenheid gesteld deze op te stellen. Ook als je nog niets afweet van sterrenbeelden is dit een bijzondere gelegenheid om aan enthousiaste waarnemers vragen te stellen.

 

Overige kosten

Medewerkers en deelnemers van Dagactiviteiten Centrum ‘In Goede Aarde’ verzorgen de consumpties. Hiervoor (koffie, thee, limonade, koeken) wordt een kleine bijdrage gevraagd die ten goede komt aan het Dagactiviteitencentrum.

Astra Alreriafilm op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q-_8kLEdS8E

 

 

AGENDA

 

Maandag 20 februari Ouderavond
 
Woensdag 22 februari Ouderavond
 Woensdag 22 februari intakegesprekken SoVa
Donderdag 23 februari Intake gesprekken SoVa
   
Donderdag 23 februari Open podium alle groepen i.p.v. show time
   
Vrijdag 24 februari Eerste dag van de voorjaarsvakantie
   
Maandag 6 maart Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
   
Donderdag 9 maart Inloopspreekuur CJG    8.30 – 9.30 uur
   
Donderdag 9 maart Ouderavond groep 8 19.30 – 21.00 (musical ed.)
   
Donderdag 9 maart Vervolg onderzoek FoTo groep 3
   
Vrijdag 10 maart Vervolg onderzoek FoTo groep 3
   
Vrijdag 10 maart Luiscontrole
   
Maandag 27 maart ReShare kledinginzameling

 

Een fijne week,

Mede namens het team,

Martin Roes, directeur ESV