Weekbrief 25

Fijn dat we iedereen weer in goede gezondheid op school mochten ontvangen afgelopen maandag. We hopen dat iedereen van zijn/ haar vakantie, vrije dagen heeft genoten.

Parkeren

Het valt op dat er auto’s geparkeerd staan aan beide kanten van de Zuidelijke Spoorstraat bij het halen en brengen van de leerlingen. Hierdoor is de beschikbare ruimte erg krap en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties bij de school voor uw kinderen en onze leerlingen. Zoekt u een geschikte plek voor uw auto?

Juf Francis

Deze week is juf Francis weer begonnen met haar lesgevende taken. De leerlingen zijn in de tussentijd goed opgevangen en begeleid door de eigen groepsleerkrachten.

Luis controle

Denkt u er aan om vanavond of morgenochtend de haren te wassen van de kinderen en dat er geen gel of haarlak in gedaan mag worden? Morgen is er namelijk weer luis controle. Natuurlijk mogen de potten gel en bussen haarlak mee naar school genomen worden!

 

Gezocht nieuw lid medezeggenschapsraad

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vind je het leuk om actief te zijn op de ESV, maar lukt dat niet tijdens schooltijden? Of wil je graag meedenken over allerlei zaken binnen de Edese School Vereniging? Dan zijn wij op zoek naar jou! In verband met het vertrek van één van de MR leden uit de oudergeleding, zijn we op zoek naar vervanging vanaf het komende schooljaar voor een periode van 3 jaar. De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid ingesteld autonoom orgaan binnen de school. In de MR zijn 3 personeelsleden (leerkrachten) en 3 ouders vertegenwoordigd. Er wordt over zeer uiteenlopende onderwerpen gesproken. Zoals het meerjarenplan, schoolgids, jaarverslag en andere financiële zaken, maar ook de toepassing van het passend onderwijs en informatie over herinrichting van de school. Zitting nemen in de MR biedt je een unieke kans om in de keuken van de school rond te kijken en advies te geven en met sommige onderwerpen in te stemmen. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook noodzakelijk. Als lid van de MR kun je een bijdrage leveren aan de wijze waarop bepaalde afspraken of wetswijzigingen worden geïmplementeerd. Bovendien ben je een aanspreekpunt voor de ouders/ verzorgers. Je krijgt de mogelijkheid om zaken die onder de ouders/ verzorgers leven bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ervoor te zorgen dat de ESV een goede én leuke school blijft. Via deze oproep willen we ouders/ verzorgers uitnodigen om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Dat kan door voor 1 april een mail te sturen naar mr@esvede.nl  Indien er zich meer kandidaten aanmelden, wordt er gestemd. Wil je weten hoe het is om als ouder lid te zijn van de mr dan kun je met je vragen ook terecht bij Esther Westerink, Diana Hoogendoorn of Janneke Prins

Met vriendelijke groet, De Medezeggenschapsraad

 

Mede namens het team een fijne week,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

 

Donderdag 9 maart Inloopspreekuur CJG   8.30 – 9.30 uur
 
Donderdag 9 maart Ouderavond groep 8 19.30 – 21.00 (musical ed.)
 
Donderdag 9 maart Vervolg onderzoek FoTo groep 3
 
Vrijdag 10 maart Vervolg onderzoek FoTo groep 3
 
Vrijdag 10 maart Luiscontrole
 
Maandag 27 maart ReShare kledinginzameling