Weekbrief 31

Leve de Koning

Volgende week is onze Koning jarig en dat hebben de leerlingen vandaag uitgebreid gevierd op school d.m.v. een gezamenlijk ontbijt, gezelschapspellen in en buiten de groep en een uitgebreid spelcircuit op het buitenterrein. Natuurlijk was het slagen van deze feestelijke dag niet mogelijk zonder de hulp van alle ouders die deze dag hun steentje hebben bijgedragen. Hartelijk dank allemaal.

Schoolsport Olympiade

Na de meivakantie start de schoolsportolympiade voor de groepen 4 t/m 8. De groepen 6 t/m 8 sporten dinsdag 9 mei en de groepen 4 en 5 een dag later. Maandag 8 mei krijgt elke leerling een plattegrond, waarop de tijden en de gebieden staan waar en wanneer ze worden verwacht. Alle leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar en van het sportpark Peppelensteeg. Zorg voor een eigen lunch en voldoende drinken en houdt het weerbericht in de gaten i.v.m. geschikte sportkleding en schoenen. Eigen fiets, skeelers, hand-, knie-, elleboogbeschermers e.d. niet vergeten.

Lentekriebels

In de groepen is en wordt de komende tijd aandacht besteed aan de Lentekriebels. Uw kind kan u hier vast meer over vertellen.

Meester Evert Duindam

In verband met gezondheidsredenen zit meester Evert al twee weken thuis. We wensen hem een spoedig herstel en houden u op de hoogte.

Verlof aanvragen voor uw kind

Het komt wel eens voor dat u verlof voor uw kind wilt vragen. Daarvoor zijn duidelijke regels. Die staan vast in de zogenaamde leerplichtwet. Ook onze school houdt zich aan deze wet. Het is handig dat u die regels ook kent. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om dringende redenen, anders kunnen we geen verlof geven.

De wet geeft de volgende dringende redenen:

 • Vakantie buiten de schoolvakanties om (eenmaal per jaar) als uw werkgever een verklaring afgeeft dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt i.v.m. uw werkzaamheden;
 • Door uw werkgever aangewezen verplichte vakantie;
 • U bent zelfstandig ondernemer en kunt vanwege de werkzaamheden niet in de schoolvakanties uw vakantie opnemen. Hiervoor een verklaring op papier met uw bedrijfsnaam/logo, waarbij u duidelijk aangeeft waarom u niet in één van de schoolvakanties uw vakantie kunt opnemen;
 • Ziekte van ouder(s), waarbij er een verklaring van een arts overlegd moet worden;
 • Huwelijk van een familielid (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 • Ernstige ziekte in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 • Ernstige ziekte van de ouder(s);
 • Verhuizing van het gezin;
 • Een huwelijksjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 • Een ambtsjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen))l
 • Een sterfgeval in de naaste familie;

Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u een heel andere – in uw ogen dringende – reden hebt om verlof te vragen. Daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Hij mag uw verzoek beoordelen en eventueel verlof toekennen. In principe zal er echter geen verlof voor andere redenen worden gegeven. In gevallen waarbij u het niet eens bent met de beslissing van de school, kunt u uw verzoek voorleggen aan bureau Leerlingzaken van de gemeente Ede. Voor verlof van meer dan tien dagen dient u eveneens een verzoek in te dienen bij genoemd bureau Leerlingenzaken.

 

Vakantierooster 2017-2018

In het vorige vakantierooster stond Pinkstermaandag verkeerd vermeld. De juiste datum is 21 mei 2018 i.p.v. 21 juni. Wilt u dit wijzigen in uw eigen agenda.

 

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 16-10-2017 23-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 23-02-2018 02-03-2018
Paasvakantie 30-03-2018 02-04-2018
Meivakantie 23-04-2018 04-05-2018
Hemelvaartsvakantie 10-05-2018 11-05-2018
Pinkstermaandag 21-05-2018  
Zomervakantie 16-07-2018 24-08-2018

 

Een fijne meivakantie.

Mede namens het team,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

AGENDA

ma. 24 april t/m vrij. 5 mei meivakantie 2017
   
maandag 8 mei eerste schooldag na de meivakantie
   
dinsdag 9 mei schoolsportolympiade groep 6 t/m 8
   
woensdag 10 mei regionale voetbalronde, meisjes ESV
  Schoolsportolympiade groep 4 en 5
   
donderdag 11 mei spreekuur op school georganiseerd door het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 8.30-9.30 uur voor al uw vragen m.b.t. opvoeding
   
vrijdag 12 mei laatste controle hoofdluis van dit schooljaar
   
dinsdag 16 mei uitslag cito-eindtoets groep 8
   
donderdag 1 juni juffen en meester dag, voorstelling voor ouders/ verzorgers start om 14.30 uur
   
donderdag 8 juni spreekuur op school georganiseerd door het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 8.30-9.30 uur voor al uw vragen m.b.t. opvoeding
   
donderdag 15 juni fietsexamen voor leerlingen van groep 8