Weekbrief 32

Voetballen en kampioen worden is mogelijk….. in Ede

Afgelopen woensdag hebben de meiden van de bovenbouw van zich laten horen op de sportvelden van Fortissimo en de kampioenstitel van Ede behaald. Over twee weken zal Ede door de ESV worden vertegenwoordigd in Aalten. We wensen onze kampioenen veel succes. U komt toch ook onze kanjers aanmoedigen?foto voetbal kampioen Ede 2017

Sportolympiade

Dinsdag 9 en woensdag 10 mei mochten de leerlingen van  de groepen 4 t/m 8 kennis maken met allerlei sporten tijdens de schoolsportolympiade. Fijn om te zien dat veel ouders betrokken zijn bij de school en onze leerlingen hebben begeleid tijdens deze dagen.

Avondvierdaagse

Beste ouders/verzorgers van de ESV-leerlingen groep 2 t/m 8

De wandelschoenen kunnen weer uit het vet, de avond4daagse komt er al weer heel snel aan!!! Dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni hopen we weer met een grote club ESV leerlingen mee te lopen.

Inschrijving kan door per kind een inschrijfformulier met inschrijfgeld, uiterlijk woensdag 17 mei voor 12.30 in te leveren. Bij het keukentje tegenover de kamer van Martin Roes staat sinds maandag 8 mei een doos waarin u de inschrijving van uw kind(eren) kunt deponeren.

De avond4daagse is geen avond4daagse zonder uw hulp!!!

Begeleiding

De kinderen van groep 2 gaan sluiten sinds vorig jaar gewoon aan bij de rest. De kinderen lopen onder begeleiding van de ouders die zich hiervoor ingeschreven hebben. In het verleden liepen er heel veel ouders mee en werd het soms een onoverzichtelijk geheel. Dit willen we voorkomen door echt alleen de begeleidende ouders mee te laten lopen.

Deze  begeleidende ouders hebben ook een “taak” en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor alle kinderen. Indien er niet voldoende begeleiders zijn kan de veiligheid niet worden gewaarborgd en wordt er niet gelopen.

U kunt zich als begeleider inschrijven op de intekenlijst die vanaf maandag 8 mei bij de klas van uw kind(eren) hangt.

Catering

Ook voor de catering hebben we hulp van ouders nodig voor het regelen voor een fijne rustpauze. Hiervoor kunt u zich inschrijven op de intekenlijst die vanaf maandag 8 mei bij de klas van uw kind(eren) hangt. Tijdens de rustpauze wordt er gezorgd voor iets te drinken en iets lekkers (fruit, koek, o.i.d.).

Het is leuk lekker om uw kind een tussendoortje mee te geven, maar in het kader van sportiviteit en gezondheid graag geen zakken snoep, chips etc. Denk eens aan komkommer, worteltjes, druiven enz.

Wij gaan uit van een gezellige avond4daagse met hopelijk mooi weer!

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op;

Sonja Dam 06-40097985,

José Höppener 06-24230303,

Danielle van der Mast 06-46090652

en voor de catering Annemarie Braber 06-31044562

Informatie van De Thuisclub (TSO, BSO)

Beste ouders en verzorgers,

Op maandag 8 mei is ons jaarlijkse TSO voetbal toernooi  voor de groepen 5 tot 8 van start gegaan.Na het nuttigen van de lunch gaan de teams Barcelona,Real Madrid,Juventus, As Roma,Chelsea en Arsenal de strijd aan om de TSO wisselbeker. Op dinsdag 20 juni 2017 is de finale.De kinderen kunnen op de lijsten zien (deze hangen in de betreffende lokalen)  op welke dag zij moeten spelen. Ook zullen de overblijfkrachten dit iedere dag aangeven. Als het weer niet mee zit en er niet gespeeld kan worden, wordt de wedstrijd opgeschort. De overblijfkrachten geven aan wanneer de wedstrijd ingehaald wordt. Kinderen die op de dag dat zij moeten spelen geen gebruik maken van de TSO mogen kostenloos overblijven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u  contact opnemen met Diana Cormio. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0624806749 of per e-mail diana@dethuisclub.nl.

 

Een fijn weekend,

Mede namens het team en de medewerkers van De Thuisclub,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

AGENDA

dinsdag 16 mei uitslag cito-eindtoets groep 8
 
donderdag 1 juni juffen en meester dag, voorstelling voor ouders/ verzorgers start om 14.30 uur
 
donderdag 8 juni spreekuur op school georganiseerd door het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 8.30-9.30 uur voor al uw vragen m.b.t. opvoeding
 
donderdag 15 juni fietsexamen voor leerlingen van groep 8