Weekbrief 34

Oudergesprekken

Binnenkort worden de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7 uitgenodigd door de groepsleerkrachten voor de 10 minuten gesprekken. Het kan zijn dat de data afwijkt van de eerder gemaakte planning zoals vermeld in het jaaroverzicht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wenst u toch met de groepsleerkracht in gesprek te gaan, wilt u dit dan kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

Spreekuur CJG, centrum voor jeugd en gezin

Heeft u vragen m.b.t. de opvoeding/ ontwikkeling van uw kind en wilt u hier eens met een expert over praten, dan bent u van harte welkom bij het spreekuur van het CJG donderdag 8 juni. Loop gerust even de teamkamer binnen tussen 8.30-9.30 uur.

Vertrek juf Inge Blokpoel

Aan het eind van het schooljaar nemen we naast juf Diana ook afscheid van juf Inge Blokpoel. Juf Inge is de afgelopen jaren werkzaam geweest als ondersteuner van het team en begeleider van individuele en groepjes leerlingen van de ESV. Door haar inzet hebben we nog meer leerlingen passend onderwijs kunnen bieden. We bedanken juf Inge van harte voor al het werk dat zij heeft gedaan voor de ESV.

Meiden groep 8 gaan voetballen in Lichtenvoorde

Zaterdag 3 juni gaan de meiden van groep 8 naar de volgende voetbalronde in Lichtenvoorde. Voor de tweede keer in 33 jaar is een voetbalteam van de ESV zo ver gekomen, een hele prestatie dus. Als zij deze wedstrijden winnen dan mag er uiteindelijk gevoetbald worden in Zeist. We zijn benieuwd wat de meiden nog meer in huis hebben en vertrouwen volledig op onze kanjers.

Tromgeroffel in het bos

Tijdens de juffen en meester dag, donderdag 1 juni, staan een paar collega’s extra in het zonnetje. Juf Ilse, juf Carla en juf Cunera vieren hun jubileum van 25 en 40 jaar werkzaam in het onderwijs en met juf Diana denken we terug aan alle mooie jaren die zij bij de ESV heeft gewerkt en haar komende afscheid aan het eind van dit schooljaar.

Deze dag staat in het teken van muziek maken, vandaar Tromgeroffel in het bos. De leerlingen werken samen met Drum4Fun toe naar een spetterende voorstelling. De voorstelling willen we graag aan u laten zien en begint ’s middags om 14.30 uur. U komt toch ook kijken? Om 15.15 uur is de voorstelling afgelopen en kan iedereen naar huis. De leerlingen van groep 8 helpen van 15.15-15.30 uur nog even bij het opruimen.

De jubilarissen hebben aangegeven deze feestelijke dag te willen koppelen aan het goede doel Hulphond. Binnenkort krijgen de leerling uitleg over het goede doel in de groepen. Ook zal de school bezocht worden door een tweetal hulphonden met hun cliënten. Hulphond Nederland willen we financieel steunen door aan u een minimale bijdrage te vragen van € 1,00 voor het bijwonen van de voorstelling Tromgeroffel in het Bos.

Voor de voorstelling is het nodig dat de leerlingen  in een bepaalde kleur naar school komen. Hieronder kunt u lezen welke kleur kleding er wordt verwacht van uw kind.

groep 1, 2           rood en roze

groep 3                groen

groep 4                oranje

groep 5                 blauw

groep 6                 geel

groep 7                zwart

groep 8                 wit

 

Een fijn weekend,

Mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

maandag 29 en dinsdag 30 mei Cito toetsen groep 1 t/m 7
 
donderdag 1 juni juffen en meester dag, voorstelling voor ouders/ verzorgers start om 14.30 uur
 
maandag 5 juni 2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
 
dinsdag 6 t/m vrijdag 16 juni Cito toetsen groep 1 t/m 7
 
dinsdag 6 juni t/m 9 juni Avondvierdaagse
 
donderdag 8 juni spreekuur op school georganiseerd door het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 8.30-9.30 uur voor al uw vragen m.b.t. opvoeding
 
donderdag 15 juni fietsexamen voor leerlingen van groep 8
donderdag 22 t/m maandag 26 juni groep 8 op kamp naar Vlieland