Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ESV 21 juni 2017 20.00 uur

Beste leden van de ESV,

Hierbij nodigt het bestuur van de ESV u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 juni 2017 om 20.00 uur bij de ESV.

Via deze link komt u bij de benodigde stukken van de vergadering. Meer informatie over de ALV en de notulen kunt u krijgen bij de secretaris van het bestuur (Koen Weel, bestuur@esvede.nl).

Toelichting op de agenda:

  • Via deze link komt u bij de benodigde stukken van de ALV. ┬áDe notulen zijn ook te verkrijgen bij de directeur, de heer Roes of bij de secretaris.
  • Bij het agendapunt “Onderwijskundig jaarverslag 2016-2017” krijgt u informatie over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
  • Een belangrijk agendapunt is de Jaarrekening 2016. De jaarrekening kunt u inzien tijdens de algemene ledenvergadering. Wilt u dit voorafgaand aan de vergadering ontvangen, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de penningmeester Taco Hols (penningmeester@esvede.nl).
  • De Ledenraad zal verslag doen over het door het bestuur gevoerde beleid.
  • Bestuur: Daphne Beerepoot en Marnix Ferwerda zijn aftredend en niet-herkiesbaar.
    Mirjam de Vries en Alex Roomer stellen zich verkiesbaar als bestuurslid.
  • Ledenraad: Wilco Schoonderbeek is aftredend en herkiesbaar.

Het bestuur verwelkomt u graag tijdens de ALV op 21 juni.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Koen Weel

Secretaris