Weekbrief 35

Oudergesprekken

Komende week worden de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7 uitgenodigd door de groepsleerkrachten voor de 10 minuten gesprekken. Het kan zijn dat de data afwijkt van de eerder gemaakte planning zoals vermeld in het jaaroverzicht. Heeft u voor vrijdag 9 juni geen uitnodiging ontvangen en wenst u toch met de groepsleerkracht in gesprek te gaan, wilt u dit dan kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

Spreekuur CJG, centrum voor jeugd en gezin

Heeft u vragen m.b.t. de opvoeding/ ontwikkeling van uw kind en wilt u hier eens met een expert over praten, dan bent u van harte welkom bij het spreekuur van het CJG dat donderdag 8 juni wordt georganiseerd op de ESV.  Loop gerust even de teamkamer binnen tussen 8.30-9.30 uur.

Wie komt de klassenmoeders helpen?

Wie heeft er zin om het team van klassenmoeders te versterken? Je helpt de leerkracht in de klas, regelt uitjes, maar zorgt ook voor de gezelligheid rondom de feestdagen en andere activiteiten. Vijf keer per jaar komen we samen (Ouderraad-vergadering).

Er zijn vacatures voor de volgende groepen:

* stokstaartjes

* giraffen

* groep 5 (Charlotte stelt zich als kandidaat verkiesbaar)

* groep 7

Meer weten? Bel, mail of spreek me aan (06-46016658, d.brons@planet.nl)! Aanmelden kan via de leerkracht.

Namens alle klassenmoeders, Diane Brons (voorzitter OR en moeder van Tessa)

 

Avondvierdaagse

Aanstaande dinsdag start de avondvierdaagse van Ede. Deze week hebben alle leerlingen informatie meegekregen over de gewijzigde starttijden van de avonden. U komt toch ook uw kinderen en onze leerlingen aanmoedigen vrijdag 9 juni?
 

Hartelijk dank

Gisteren hebben we een feestelijke dag  gehad met alle teamleden, leerlingen en jubilarissen. We willen als team alle ouders en medewerkers van Drum4Fun hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze dag.  Inmiddels hebben we 445,00 euro opgehaald voor Hulphond Nederland. Uw eventuele bijdrage kan komende week ook nog worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind(eren). Binnenkort overhandigen we een cheque aan de medewerkers van Hulphond Nederland.

beweegkalenderjuni 20174

 

Een fijn weekend,

Mede namens het team,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

AGENDA

maandag 5 juni 2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
   

dinsdag 6 t/m

vrijdag 16 juni

Cito toetsen groep 1 t/m 7
   
donderdag 8 juni spreekuur op school georganiseerd door het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 8.30-9.30 uur voor al uw vragen m.b.t. opvoeding
   
donderdag 15 juni fietsexamen voor leerlingen van groep 8
   
Woensdag 21 juni Algemene Leden Vergadering ESV, 20.00 uur
   
donderdag 22 t/m maandag 26 juni Groep 8 op kamp naar Vlieland