Weekbrief 36

Avondvierdaagse

Vandaag is de intocht van de avondvierdaagse 2017. U komt toch ook uw kinderen en onze leerlingen aanmoedigen. Om 20.00 uur start het defilé.  Alvast hartelijk dank voor iedereen die heeft meegeholpen achter de schermen. Ook de sponsors van onze nieuwe schoolshirts: Dam, Restaurant Vroeger, Autobedrijf Braber, BSO De Thuisclub en Aluzon Ede, willen we  bedanken voor hun bijdrage.

Mooie prestatie meiden groep 8

Ons meidenvoetbalteam heeft afgelopen zaterdag goed van zich laten horen tijdens de voetbalwedstrijden in Lichtenvoorde. Helaas waren de andere teams net iets sterker. De meiden mogen trots zijn op zichzelf dat zij zover zijn gekomen. Wij zijn het in ieder geval!

Kamp groep 8

De leerlingen van groep 8 worden dit schooljaar tijdens kamp begeleid door de juffen Cunera, Veronica, Manny en Marjan. Voor de leerlingen uit de groepen Olifanten/ Giraffen betekent dit dat zij les krijgen van juf Diana, juf Christien en juf Inge.

Staking teamleden dinsdag 27 juni 8.30-9.30 uur

Veel basisschoolleraren leggen op dinsdagochtend 27 juni een uur het werk neer uit protest tegen de lerarentekorten, werkdruk en salarissen. Omdat de basisschoolleraren twintig procent minder verdienen dan hun collega’s in het middelbaar onderwijs, geven ze op 27 juni twintig procent minder les. De teamleden van de ESV ondersteunen deze actie en starten vanaf 9.30 uur met het geven van de lessen. Uw kind verwachten we deze ochtend uiterlijk om 9.30 uur op school. Mocht u door deze actie in logistieke problemen komen, dan staat de deur voor uw kind om 8.30 uur open en zorgen wij voor de opvang in de groep.

Weekbrief

De weekbrief is de afgelopen weken op verschillende dagen naar u gemaild. Het streven is om de weekbrief op vrijdag te verzenden. Heeft u belangrijke informatie voor de weekbrief, wilt u dit dan uiterlijk donderdags aanleveren?

Schooltijden onderbouw

De leerlingen uit groep 1,2 gaan vaak voor de drukte de school uit om 11.55 uur en 14.55 uur.  Binnen het team hebben we afgesproken de officiële lestijden aan te houden. Uw kind komt vanaf het nieuwe schooljaar vijf minuutjes later naar buiten.

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ALV van woensdag 21 juni. Op de website kunt u de benodigde stukken voor deze vergadering vinden.

 

Een fijn weekend,

Mede namens het team,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

AGENDA

maandag 12 t/m

vrijdag 16 juni

Cito toetsen groep 1 t/m 7
 
donderdag 15 juni fietsexamen voor leerlingen van groep 8
 
woensdag 21 juni Algemene Ledenvergadering ESV, 20.00 uur
 
donderdag 22 t/m maandag 26 juni Groep 8 op kamp naar Vlieland
 
dinsdag 27 juni Teamleden gaan staken