Weekbrief 39

Vacature onderbouw

Vandaag zijn er gesprekken gevoerd met sollicitanten die gereageerd hebben op de vacature voor leerkracht onderbouw van de ESV. Aanstaande dinsdagochtend vinden er proeflessen plaats in de groepen 1,2. We verwachten komende week te kunnen mededelen wie het team van de ESV het komende schooljaar komt versterken.

Vertrek juf Diana

Twee weken geleden heeft het bestuur/ het team Diana Wijnsouw getrakteerd op een High Tea bij restaurant Vroeger. Tijdens de laatste schooldag krijgt u aan het eind van de ochtend de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Diana als groepsleerkracht van de ESV.

 Hulphond

De jubilarissen van de ESV hebben het bedrag dat tijdens de juffen en meesterdag is opgehaald, aangevuld tot een mooi rond bedrag van 500 euro voor Hulphond Nederland. Helaas kon de geplande gastles van de hulphond niet doorgaan in verband met de afgelopen hittegolf en hebben we besloten de les en het overhandigen van de 500 euro door te schuiven naar de start van het nieuwe schooljaar.

Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Maandag 3 juli gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 van de ESV op schoolreis naar het Openlucht Museum in Arnhem. Daar krijgen alle kinderen een workshop en verder lopen ze met hun groepje en begeleider door het park. We vertrekken vanaf de Larixlaan om 9.00 uur en we arriveren daar weer om 16.30 uur. We vinden het leuk als u ons komt uitzwaaien! In de vorige weekbrief bent u op de hoogte gebracht wat de kinderen moeten aantrekken/ meenemen.

Terugblik MR schooljaar 2016 – 2017

Het schooljaar is al weer bijna ten einde. Ook als MR kijken we dan weer even terug op het afgelopen jaar. We zijn 5 keer bij elkaar gekomen. Naast de standaard jaarlijkse activiteiten zoals goedkeuring van het jaarplan, het jaarverslag, de urenverantwoording, het vakantierooster, de meerjarenbegroting. hebben we ook ingestemd met het internet reglement en het privacy protocol. Tevens hebben we vragen gesteld/gesproken over het schoolzwemmen, de luchtklimaatkasten, het vak Duits voor groep 7 en 8, de stand van zaken van het kwaliteitshandboek en het plan binnenruimte en de ideeën rondom een IKC.

Het was een enerverend schooljaar met het vertrek van de oude en het aannemen van een nieuwe directeur. Vanuit de MR hebben zowel iemand vanuit de oudergeleding als een vertegenwoordiger van de docenten deelgenomen aan de BAC. Ook in de samenstelling van de MR hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden. Manny is vervangen door Carla, Evert zal worden vervangen door Cunera en vanuit de oudergeleding zal Janneke Prins opgevolgd worden door Lisette Schoonman. Voor iedereen een hele fijne vakantie en op naar een mooi nieuw jaar.

 

 Nieuws vanuit BSO De Thuisclub

 

Beste ouders en verzorgers,

Nu het einde van het schooljaar nadert willen wij u alvast informeren over een aantal TSO aangelegenheden voor in het nieuwe schooljaar.

TSO dagen wijzigen
Om er voor te zorgen dat wij ook het komende schooljaar de tussenschoolse opvang goed kunnen blijven verzorgen is het van belang dat wij weten welke kinderen er op welke dagen overblijven. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen in overblijfdagen van uw kind(eren) aan ons door te geven, zodat wij er voor kunnen zorgen dat deze gegevens voor het komende schooljaar goed vermeldt staan op de presentielijsten.

Kinderen die naar groep 2 of groep 5 gaan
– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de dinsdag over te blijven.
– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de vrijdag over te blijven.

Wijzigingen doorgeven
Eventuele wijzigingen in TSO dagen kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar TSO coördinator Diana Cormio: diana@dethuisclub.nl of door een TSO mutatieformulier in te vullen. Het mutatieformulier kunt u vinden in het ouderportaal. Daarnaast liggen er in het BSO lokaal op school ook mutatieformulieren.

Kinderen die naar de middelbare school gaan
De kinderen van groep 8 die de ESV gaan verlaten hoeven geen mutatieformulier in te vullen. Het TSO contract wordt automatisch stopgezet.

De juiste telefoonnummers bij calamiteiten
Voor de bereikbaarheid van ouders bij calamiteiten is het van belang dat wij de juiste telefoonnummers hebben. Deze wijziging kunt u zelf invullen in het ouderportaal. Mocht u geen inloggegevens meer hebben, dan kunt u dit aangeven per e-mail: esv@dethuisclub.nl

TSO voetbaltoernooi
De afgelopen weken hebben de kinderen in 6 teams gevoetbald om onze TSO wisselbeker.

Wat waren alle teams goed en fanatiek! De winnaar van het toernooi 2017 is het team van Arsenal geworden. Het team bestaat uit Teijm, Dylan, Wessel, Rosel, David, Frederique, Olivier, Maud en Bram. Van harte gefeliciteerd! Als afsluiting van dit gezellige toernooi hebben alle teams kunnen genieten van cupcakes gedoneerd door Gerian Peperkamp van het bedrijf Taartaholics.

Met vriendelijke groet,

Het TSO opvangteam van De Thuisclub

 

Namens het team van de ESV,

Martin Roes, directie@esvede.nl

AGENDA

maandag 3 juli Schoolreis groep 1 t/m 7, openluchtmuseum Arnhem
   
woensdag 5 juli

Afscheidsavond groep 8, 19.00 uur koffie/ thee,

19.30 u start programma

   
vrijdag 7 juli Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij