Weekbrief 2

Hoe zit het ook alweer

De eerste schoolweek zit er weer op. Na de gezamenlijke opening afgelopen maandag hebben de leerlingen kennis gemaakt met hun nieuwe leerkracht(en) en eventueel nieuwe groepsgenootjes, gesnuffeld aan de nieuwe materialen en methoden en het schoolterrein opnieuw verkend. De komende weken zullen we met elkaar de groepsregels en schoolregels blijven herhalen en oefenen. De basis is gelegd voor het nieuwe schooljaar.foto start schooljaar 20172018

Graag brengen we de volgende regels nog even onder de aandacht van iedereen.

  • Kom je met de fiets naar school maak dan gebruik van de achteringang via het Zwarte Laantje. Zodra je op het plein aankomt, graag naast de fiets lopen. Dit geldt voor alle ingangen.
  • Fietsen graag recht in het fietsenstalling plaatsen en het liefst met het voorwiel tegen de muur. Zo passen alle fietsen in de stalling en vallen er geen fietsen om tijdens het buitenspelen en voorkomen we met elkaar onnodige schade.
  • Leerlingen die met de auto naar school worden gebracht maken gebruik van de afgesproken aanrijdroute via de Tolhuislaan. Hiermee voorkomen we onnodige opstoppingen in de straat en onveilige situaties voor onze leerlingen en uw kinderen.
  • Auto’s alleen parkeren aan de kant van de spoorlijn en niet naast de gele strepen of voor de ingang van de school. Hierdoor wordt het zicht van de leerlingen belemmerd.
  • De schooldeuren zijn om 8.20 uur open. We willen graag om 8.30 uur met de lessen beginnen.
  • Is uw kind niet in de gelegenheid om naar school te komen i.v.m. ziekte, dan ontvangen we graag een telefonische afmelding voor 8.30 uur via 0318-615959. Hebben we geen afmelding ontvangen en is uw kind niet op school aanwezig, dan nemen wij contact met u op.
  • Honden niet meenemen op het schoolterrein a.u.b..

Gevonden voorwerpen

Maandag 28 augustus worden alle gevonden voorwerpen (jassen, tassen, sleutels) in de algemene ruimte van de school uitgestald. Bent u of is uw kind ‘iets’  kwijt,  kom dan om 15.00 uur de school binnenlopen en snuffel even tussen de gevonden voorwerpen. De leerlingen krijgen de gelegenheid om onder schooltijd de gevonden voorwerpen te bekijken. Wat maandag niet wordt meegenomen gaat naar een goed doel.

Vertrouwenspersoon

Juf Veronica Herkendaal is vertrouwenspersoon voor de leerlingen van de ESV. Zij zal zich binnenkort voorstellen in alle groepen, zodat de leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met bepaalde vragen. Tijdens de lessen uit de methode Goed Gedaan leren de leerlingen hoe zij met elkaar om moeten gaan, hoe zij weerbaarder kunnen worden en hoe ze kunnen handelen in conflict/ moeilijke situaties.

Hulphond

Tijdens de eerste teamvergadering hebben we besloten om Stichting Hulphond voorlopig te blijven sponsoren met de opbrengsten uit diverse activiteiten. Het geplande bezoek van de hulphond en zijn begeleider zal binnenkort plaatsvinden. Tijdens het bezoek zal het ingezamelde geld worden overhandigd aan de medewerkers van Stichting Hulphond.

Informatieavond

Dinsdag 5 september staat er een informatieavond gepland voor alle ouders/ verzorgers. Tijdens deze informatieavond krijgt u te horen wat u en uw kind dit jaar staat te wachten. We hopen u allemaal te ontmoeten tijdens de informatieavond. De informatieavond voor de groepen 5 t/m 8 begint om 19.00 uur en de groepen 1 t/m 4 starten om 20.00 uur. Heeft u onlangs uw mailadres en of telefoonnummer gewijzigd en dit nog niet doorgegeven aan ons, dan kunt u dit aan de groepsleerkrachten doorgeven. Via het ouderportaal van ParnasSys ziet u welke gegevens er van u bij ons bekend zijn.

Schooltuin

De leerlingen van groep 6 laten graag zien wat de opbrengst is van het harde werken in hun schooltuin. Een mooi resultaat.

foto schooltuin 20172018

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

Vanuit de Thuisclub

Beste ouders en verzorgers,

Deze week is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Het team van De Thuisclub heeft als doel om de kinderen op een prettige, veilige, ontspannen, sportieve en verantwoorde manier te laten overblijven op de ESV. Onderstaand treft u informatie over het overblijven.

Tostidagen groepen 3 tot 8

Vanaf volgende week start het team met tostidagen volgens het onderstaande rooster. Om 8.30 uur kan uw kind zijn/haar broodtrommeltje in het BSO lokaal in de betreffende bakken doen. De overblijfkrachten nemen de gemaakte tosti’s om 12 uur mee naar de groep.

-Maandag groepen 3 en 4

-Dinsdag groepen 5 en 6

-Donderdag groepen 7 en 8

TSO facturen
De TSO opvangkosten worden vijfmaal per jaar in gelijke delen afgeschreven van uw bankrekening. Bij iedere automatische incasso zal er daardoor 1/5 deel ofwel 20% van de TSO opvangkosten per jaar afschreven worden. Begin november zal de eerste automatisch incasso voor de TSO plaatsvinden. Voorafgaand aan deze incassering zal De Thuisclub de TSO factuur per e-mail versturen naar alle ouders. Hierdoor hoeven ouders niet meer in te loggen in het ouderportaal om de facturen te raadplegen.

Ouders die liever geen TSO facturen per e-mail willen ontvangen kunnen dit aangeven door een

e-mail te sturen naar: info@dethuisclub.nl


TSO tarieven schooljaar 2017-2018

TSO-opvangcontract; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,10
Strippenkaart; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,35
Incidenteel overblijven; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,75
Extra dag overblijven bovenop TSO-opvangcontract € 2,75


Aanspreekpunt en contact

Diana Cormio is als coördinator TSO uw aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en klachten aangaande het overblijven op de ESV. Diana is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-24806749. Ook kunt u haar e-mailen: diana@dethuisclub.nl
Wij kijken er erg naar uit om er dit schooljaar weer een leuke overblijf van te maken!

Hartelijke groet,

 

Het team van De Thuisclub

AGENDA

dinsdag 5 september Informatieavond 19.00 uur groep 5-8 en om 20.00 uur groep 1-4
 
woensdag 27 september start verkoop kinderzegels
 
vrijdag 29 september studiedag team, alle leerlingen zijn vrij