Informatieboekje

Wij hopen dat u met behulp van dit informatieboekje een goede indruk krijgt van de gang van zaken in de kleutergroepen.
Mochten er nog vragen zijn, kom dan gerust langs!

Informatieboekje 2017-2018