Weekbrief 3

Informatieavond

Dinsdag 5 september staat er een informatieavond gepland voor alle ouders/ verzorgers. Tijdens deze informatieavond krijgt u te horen wat u en uw kind dit jaar te wachten staat. We zien u graag. De groepen 5 t/m 8 beginnen om 19.00 uur en de groepen 1 t/m 4 starten om 20.00 uur. Heeft u onlangs uw mailadres en of telefoonnummer gewijzigd en nog niet doorgegeven aan ons, dan kunt u dit aan de groepsleerkrachten doorgeven. Via het ouderportaal van ParnasSys ziet u welke gegevens er van u bij ons bekend zijn. Adressen/ telefoonnummers van andere leerlingen uit de groep van uw kind zijn zichtbaar in het ouderportaal.

Wel of geen foto’s van uw kind op de website van de ESV

Ieder schooljaar inventariseert de ESV of we foto’s van uw kind(eren) mogen gebruiken voor plaatsing op de website. Wilt u voor volgende week vrijdag 8 september een mail sturen naar directie@esvede.nl  als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren). Graag duidelijk de naam en de groep vermelden van uw kind.

Schoolgids 2017-2018

De schoolgids van dit schooljaar is vanaf komende week te vinden op de website. Hierin vindt u informatie over o.a.: visie, methoden, veiligheid enz.

 

Een fijn weekend mede namens het team,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

dinsdag 5 september informatieavond 19.00 uur groep 5-8 en om 20.00 uur groep 1-4
 
woensdag 27 september start verkoop kinderzegels
 
vrijdag 29 september studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
 
woensdag 4 oktober start kinderboekenweek
 
vrijdag 6 oktober schoolfotograaf
 
donderdag 12 oktober Showtime en ’s avonds boekenavond van 18.30 tot 20.00 uur
 
maandag 16 t/m maandag 23 oktober herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
 
vrijdag 27 oktober hoofdluiscontrole