Weekbrief 5

Start leerlingenraad

De leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 kiezen uit hun groep twee kinderen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar om te praten over allerlei schoolse zaken en geeft advies aan het team van de ESV. Afgelopen jaar is er onder andere gesproken over hoe de leerlingen willen leren de komende jaren. Deze ideeën worden meegenomen bij het opnieuw verwoorden van onze missie en visie waar het team volop mee bezig is. Komende week laten we u weten welke leerlingen er in de leerlingenraad zitten.

Kinderboekenweek Gruwelijk Eng

De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn in volle gang. Ook dit jaar zijn de medewerkers van boekhandel ‘Het paard van Troje’ tijdens de boekenavond weer aanwezig. U bent alvast uitgenodigd voor de Gruwelijk Enge Kinderboekenweekavond op donderdag 12 oktober…als u durft…

Wel of geen foto’s van uw kind op de website van de ESV

Vandaag hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een brief mee naar huis gekregen waarop u kunt aangeven of wij wel of geen foto’s/ beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken voor o.a. de website van de school. Een vriendelijk verzoek om het formulier komende week in te vullen en voor vrijdag 22 september in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen maandag de brief mee naar huis.

Gymspullen

Wilt u uw kind helpen herinneren om goede/ gepaste gymkleding mee naar school te nemen. Met de groepen 1 en 2 gaan wij minimaal één keer per week binnen gymmen. Wij verwachten dat de kinderen zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden, uiteraard bieden wij hen hulp indien nodig.

Sponsorloop 26 september

Vandaag is de landelijke actiedag gestart voor de slachtoffers op Sint Maarten. Als ESV willen we graag ons steentje bijdragen. Gisteren hebben alle leerlingen informatie en een intekenlijst mee gekregen i.v.m. de sponsorloop die georganiseerd wordt voor de slachtoffers.

Prinsjesdag

Dinsdag 19 september is het Prinsjesdag. Altijd een mooie gelegenheid om op school extra aandacht te besteden aan onze democratie. Na wat speurwerk op het internet vonden we ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat, dat educatieve programma’s verzorgt voor o.a. het basisonderwijs.

Op maandag 18 september aanstaande gaan de leerlingen van groep 8 naar Den Haag o.a. een bezoek brengen aan het Binnenhof en de Tweede Kamer. Verder wordt er een rollenspel gespeeld waarbij de leerlingen de volksvertegenwoordiging van de fictieve stad Democracity zijn. Zij beslissen op democratische wijze wat er in de stad gebouwd gaat worden. In de krant stond een stuk geschreven over het uitreiken van de miljoenennota door basisschoolleerlingen.

Nieuwe wereldburger

Afgelopen dinsdag zijn meester Robert en zijn vrouw Jeltsje opnieuw vader en moeder geworden van een prachtige dochter Elise. We wensen het jonge gezin veel plezier bij de opvoeding. Meester Robert zal na het weekend weer aanwezig zijn bij de Olifanten.

Staking teamleden ESV donderdag 5 oktober

Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs. De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden. Daarom roepen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-inactie alle leden in het primair onderwijs op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. In het Zuiderpark in Den Haag willen leerkrachten met een massale actie de politiek duidelijk maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen. De eisen zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

De teamleden van de ESV geven aan deze oproep gehoor en dat betekent dat op de ESV donderdag 5 oktober geen les wordt gegeven en alle leerlingen vrij zijn. Door dit op tijd met u te communiceren hopen we dat u allen een geschikte oplossing vindt voor de opvang van uw kind. Mocht u door onze staking in de problemen komen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Martin Roes voor 23 september.

Schoolgids

Op nieuwste versie van de schoolgids is te vinden op de website.

 

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

   
maandag 18 september groep 8 op bezoek bij het Binnenhof en de Tweede Kamer
   
dinsdag 26 september sponsorloop
   
woensdag 27 september start verkoop kinderzegels
   
vrijdag 29 september studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
   
woensdag 4 oktober start kinderboekenweek
   
donderdag 5 oktober staking teamleden ESV, alle leerlingen zijn vrij
   
vrijdag 6 oktober schoolfotograaf
   
donderdag 12 oktober

Showtime

boekenavond van 18.30 tot 20.00 uur

   
maandag 16 t/m maandag 23 oktober herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
   
vrijdag 27 oktober hoofdluiscontrole