Weekbrief 7

Sponsorloop voor het goede doel

Het sponsorgeld kan tot en met vrijdag 6 oktober bij de leerkrachten worden ingeleverd. Fijn dat er zoveel ouders/ opa’s en oma’s/ buurtbewoners aanwezig waren om de leerlingen aan te moedigen. De opbrengst van de leerlingen maken we volgende week bekend. Groep zeven en de ouderraad bedanken we voor de goede organisatie.

Oude schoolmaterialen

Naast de opbrengst van de sponsorloop gaan binnenkort ook schoolmaterialen van de ESV naar Sint Maarten. Heeft u nog spullen liggen (zie vorige weekbrief) voor de sociale werkplaats op Curaçao, dan mag u dit bij de directiekamer inleveren. Over twee maanden worden de materialen opgehaald.

Kinderpostzegelactie

De briefjes van de kinderpostzegels/ bestellingen ontvangen we graag uiterlijk vrijdag de 6e oktober.

Kinderboekenweek en Showtime

Komende week start de kinderboekenweek. De leerlingen van groep 8 verzorgen deze dag de openingsdans en zijn gekleed in het thema van de kinderboekenweek. Alle andere leerlingen mogen verkleed naar de Showtime van 12 oktober komen.

Wijziging programma week van de opvoeding

Het programma van de week van de opvoeding is gewijzigd. Dinsdag 3 oktober gaat de geplande activiteit van groep 5,6 niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen. De ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij de groepen 1,2 zijn van harte welkom en krijgen van de leerkrachten te horen wat er deze dag van ze wordt verwacht. Opgeven voor de groepen 1,2 kan tot en met aanstaande maandag.

 Ede-doet waardecheques

De ESV ligt pal aan het Beatrixpark en in het Beatrixpark zijn Rieke van den Brink (moeder van Ize, groep 1 Olifanten) en Douschka Wiercx van Rhijn (moeder van Dorinde, groep 1 Giraffen) een poosje geleden een bewonersinitiatief gestart, namelijk de speel- en beweegtuin voor jong en oud. Om dit initiatief van de grond te krijgen, zijn zij in Ede waardecheques aan het verzamelen. Deze week vallen bij diverse inwoners van de gemeente Ede de cheques op de mat. De vraag van deze ouders is om het initiatief te steunen door zoveel mogelijk waardecheques te verzamelen?

Een mooi initiatief om onze buurtbewoners te helpen hun doelen te realiseren. Doet u mee?

 

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

 
woensdag 4 oktober start kinderboekenweek
 
donderdag 5 oktober staking teamleden ESV, alle leerlingen zijn vrij
 
vrijdag 6 oktober schoolfotograaf, inleveren kinderpostzegels en geld sponsorloop
 
donderdag 12 oktober

Showtime

boekenavond van 18.30 tot 20.00 uur

 
maandag 16 t/m maandag 23 oktober herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
 
vrijdag 27 oktober hoofdluiscontrole