Weekbrief 10

Wintertijd

Komend weekend wordt de klok een uurtje verzet. Graag zien we alle leerlingen aanstaande maandag om 8.30 uur ‘wintertijd’ op school.

Verlof aanvragen

Het komt wel eens voor dat u verlof voor uw kind wilt vragen. Daarvoor zijn duidelijke aangescherpte regels. Die staan vast in de zogenaamde leerplichtwet. Ook onze school houdt zich aan deze wet. Het is handig dat u die regels ook kent. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om dringende redenen, anders kunnen we geen verlof geven.  In de schoolgids en bij het digitaal loket van de gemeente Ede tref u meer informatie aan. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u een heel andere – in uw ogen dringende – reden hebt om verlof te vragen. Daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Hij mag uw verzoek beoordelen en eventueel verlof toekennen. In principe zal er echter geen verlof voor andere redenen worden gegeven. In gevallen waarbij u het niet eens bent met de beslissing van de school, kunt u uw verzoek voorleggen aan bureau Leerlingenzaken van de gemeente Ede. Voor verlof van meer dan tien dagen dient u eveneens een verzoek in te dienen bij genoemd bureau Leerlingenzaken.

Vacature ESV groepen 1,2  en groepen 5,6

Wilt u nogmaals de vacature onder de aandacht brengen bij geschikte kandidaten. Sollicitatiebrieven kunnen tot 30 oktober worden gemaild naar directie@esvede.nl

Intekenen oudergesprekken via ParnasSys

Binnenkort kunt u via het ouderportaal intekenen voor de komende oudergesprekken in november. Om één en ander goed te laten verlopen vragen we u uw e-mailgegevens te controleren via het ouderportaal. U krijgt via de mail te horen hoe en waar u zich kan intekenen voor de gesprekken.

Surprise avond

Op woensdag 22 november worden tussen 18.30 uur en 20.00 uur de surprises voor de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 gemaakt. Het thema is “Muziek” Hiervoor nodigen wij alle ouders van bovenstaande groepen uit! Tijdens deze avond wordt er per groep een grote surprise gemaakt, veel overlegd en de beide hallen feestelijk ingericht: vele handen maken ook dan veel licht werk! De leerlingen van groep 8 maken de surprises voor de kinderen van groep 5.

Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u zich bij de groepsleerkracht af te melden.

 

Het feest van Sinterklaas

Op 5 december ontvangen wij de Goedheiligman en zijn hulpen om 8.30 uur. Nadat zij alle groepen hebben bezocht keren zij om 12.30 uur huiswaarts. De leerlingen zijn deze dag net als vorig schooljaar om 13.00 uit.

 

Een fijn weekend, mede namens het team,

 

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

maandag 6 november oudergespreksavond groep 1 t/m 8
woensdag 8 november oudergespreksavond groep 1 t/m 8
dinsdag 14 november oudergespreksavond groep 1 t/m 8
woensdag 22 november surpriseavond, 18.30- 20.00 uur, thema muziek