weekbrief extra

Mededeling personeel

  • Juf Manny Kamphuis

Dit schooljaar is juf Manny Kamphuis ingezet in twee onderbouwgroepen i.v.m. lichamelijke klachten waar zij al geruime tijd mee rondloopt. Na meerdere gesprekken met Manny en directie van de ESV is overeengekomen dat zij per 1 januari 2018 stopt met haar werk als onderbouwjuf van de ESV. Manny is sinds 2002 werkzaam als leerkracht van de ESV en heeft veel leerlingen de basis voor hun verdere leven meegegeven. Tot en met december werkt Manny bij de Olifanten en de Stokstaartje naast meester Robert en juf Marjan. We bedanken Manny voor haar jaren trouwe inzet en zullen op gepaste wijze afscheid nemen aan het eind van 2017.

  • Meester Evert Duindam

De afgelopen maanden heeft meester Evert Duindam thuis gezeten i.v.m. spanningsklachten. Bij dezen laat ik u weten dat Evert zich beter heeft gemeld. Tijdens de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest tussen Evert en het bestuur/ directie van de ESV en zijn we tot overeenstemming gekomen om het dienstverband met ingang van 1 november te beëindigen. Evert heeft zich meer dan 30 jaar met hart en ziel ingezet voor alles in en rondom de ESV.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, nemen we binnen drie maanden afscheid van twee collega’s. Binnenkort krijgt u meer informatie hoe wij hier als ESV op gepaste wijze mee om willen gaan en krijgt u de gelegenheid om Manny en Evert zelf de hand te schudden.

Vacature

Voor de ESV betekent dit dat wij op zoek moeten gaan naar nieuwe teamleden voor de onderbouw en de groepen 5,6. De vacature wordt deze week verspreid en een vriendelijk verzoek aan u allen om de vacature bij geschikte kandidaten onder de aandacht te brengen. Juf Jacqueline zal tot de kerstvakantie werkzaam blijven in de groepen 5 en 6.

Voor vragen over bovenstaande mag u contact opnemen met Martin Roes, 0318-615959

Schoolfotograaf vrijdag 6 oktober

Aanstaande vrijdag komt de schoolfotograaf foto’s maken van de leerlingen. Dit jaar worden er individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Hieronder treft u het globale programma aan van deze dag. De foto’s worden in het speellokaal van de onderbouwgroepen gemaakt. Zorgt u voor gepaste kleding en haardracht van uw kind(eren)..

  •  8.00 uur broertjes/ zussen foto’s met leerlingen die niet meer op de ESV zitten
  •  8.30 uur broertjes/ zussen foto’s met leerlingen die op de ESV zitten
  •  9.15 uur individuele foto’s groep 1,2,3,4
  • 11.00 uur groepsfoto’s alle groepen/ teamfoto
  • 13.00 uur individuele foto’s groep 5 t/m 8

De sponsorloop van de ESV georganiseerd door de leerlingen van groep 7 

 

Nog een fijne week,

 

Martin Roes

directie@esvede.nl