Weekbrief 12

Beste ouders,

De ESV is een éénpitter. Wij staan op eigen benen. In tegenstelling tot veel andere scholen maakt de ESV geen onderdeel uit van een overkoepelende stichting. Wij zijn een vereniging, zoals onze naam al zegt. De ouders zijn de leden van deze vereniging.

Deze onafhankelijke positie heeft voor- en nadelen. We kunnen alles zelf regelen. We hebben alle vrijheid om onze school en het onderwijs dat er gegeven wordt, in te richten zoals wij met z’n allen willen. Denk hierbij aan zaken als inzet vakdocenten voor Engels, muziek, gym, en remedial teaching, inrichting terrein en gebouw, investeringen, financieel beleid, personeelsbeleid etc. We hebben daarbij geen ‘last’ van een overkoepelend (betaald) stichtingsbestuur.

De keerzijde is dat we alles zelf moeten regelen. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor 230 leerlingen en 20 personeelsleden. Als bestuurslid zet je een deel van je vrije tijd hiervoor in, met de beste bedoelingen, maar vaak zonder ervaring met het onderwijs. Dit is een mooie, uitdagende, leerzame, inspirerende en verantwoordelijke taak.

Om deze taak echt goed uit te kunnen voeren, willen we als bestuur heel graag uitbreiden van 5 naar 7 bestuursleden. Dan kunnen we binnen het bestuur het werk beter verdelen en ook makkelijker met meerdere personen ergens aandacht aan geven. Vanwege deze gewenste uitbreiding en het aftreden in juni’18 van twee bestuursleden die hun termijn (3 jaar) volbracht hebben, zijn we dus op zoek naar VIER nieuwe bestuursleden! Omdat de huidige penningmeester aftreedt, zijn we dus ook specifiek op zoek naar een ouder met financiële expertise. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om vrijblijvend een paar vergaderingen meelopen om te kijken of het iets is en dan eventueel in juni tijdens de ALV toetreden.

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Namens het bestuur,

Koen Weel
bestuur@esvede.nl
06-27847947

Oudergespreksavonden

Komende week ronden we de oudergespreksavonden af. U heeft via de mail en op papier informatie gekregen wanneer u voor een gesprek wordt verwacht.

Hulphond Nederland

Afgelopen dinsdag is een bedrag van 500 euro overhandigd aan Stichting Hulphond.

 

Een fijn weekend, mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

dinsdag 14 november oudergespreksavond groep 1 t/m 8
woensdag 22 november surpriseavond, 18.30- 20.00 uur, thema muziek
dinsdag 5 december Sinterklaasfeest op de ESV, alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
maandag 11 december Kerstknutselmiddag
woensdag 20 december Kerstdiner, 17.30-20.00 uur
donderdag 21 december Kerstshowtime
vrijdag 22 december alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018 Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij